- Advertisement -

E-doręczenia – nowelizacja procedury cywilnej w ogniu krytyki

20 kwietnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Obok przepisów rozszerzających zakres licytacji elektronicznych,...