środa, 26 stycznia, 2022
- Advertisement -

CATEGORY

Uncategorized

Kierownik budowy – prawa i obowiązki

1) Kim jest kierownik budowy?  Kierownik budowy - z punktu widzenia prawa budowlanego jest to osoba, która kieruje wykonywaniem obiektu budowlanego w określonym miejscu lub...

Dobre praktyki bezpieczeństwa pracy w produkcji rolnej

Rolnik wykonuje w swoim gospodarstwie wiele prac nierolniczych, często jest murarzem, stolarzem, mechanikiem i elektrykiem. Nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę ale...

Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokata

Na wstępie wskazania wymaga fakt, iż działalność adwokacka jako działalność osóbwykonujących zawód zaufania publicznego , stanowi jeden z komponentów na drodze 1gwarancji rozwoju praworządności...

Opinia Rzecznika Generalnego

Opinia Rzecznika Generalnego Eleanor Sharpston, została przedstawiona 30 września 2010 roku i porusza szereg wątków wymagających rozważenia w kontekście sprawy C-34/09. Opinia prawna Rzecznika...

Zasady bezpieczeństwa i higieny przy obsłudze zwierząt gospodarskich

Obsługa zwierząt gospodarskich to czynności związane z chowem i hodowlą zwierząt wykonywane codziennie lub okresowo. Są to szczególnie prace związane z karmieniem, pojeniem, dojeniem,...

E-doręczenia – nowelizacja procedury cywilnej w ogniu krytyki

20 kwietnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Obok przepisów rozszerzających zakres licytacji elektronicznych,...

Najnowsze artykuły

- Advertisement -