środa, 26 stycznia, 2022

Crowdfunding udziałowy i pożyczkowy

Przeczytaj koniecznie

Crowdfunding to najprościej ujmując „finansowanie społecznościowe”. Jako stosunkowo nowa forma uzyskiwania kapitału zdobywa coraz większą rzeszę fanów na całym świecie. W niemal każdym kraju podmioty podejmujące wszelakiego rodzaju przedsięwzięcia korzystają z crowdfundingu celem ich sfinansowania. 

Instytucja ta swoje początki miała już w XVII wieku, jednakże jej obecny kształt znany jest od zaledwie kilkunastu lat. Istotą crowdfundingu jest pozyskiwanie finansowania dla różnego rodzaju przedsięwzięć, realizowane poprzez zbiórki organizowane przez wyspecjalizowane platformy, takie jak np. kickstarter,com czy wspieram.to. W Stanach Zjednoczonych rozkwit crowdfundingu upatruje się w latach 2012-2013. Europa nie czekała długo – Komisja Europejska uznała crowdfunding jako „alternatywne źródło finansowania małych innowacyjnych firm” oraz zadecydowała o umieszczeniu tej formy finansowania w planie dotyczącym wdrażania Unii Rynków Kapitałowych. Dzięki crowdfundingowi kapitał Unii Europejskiej zwiększył się z 1,6 mld euro w 2014 roku do 4,2 mld euro w roku 2015. W Polsce crowdfunding znany jest dopiero od kilku lat, jednakże z roku na rok widać coraz większe znaczenie tej formy finansowania.

Crowdfunding może przybierać dwie formy – crowdfundingu udziałowego lub dłużnego. Crowdfunding udziałowy polega na nabywaniu udziałów lub akcji w spółce przez inwestorów w zamian za przekazanie kapitału. W wyniku tej operacji inwestor staje się współwłaścicielem, przypada mu więc udział w zyskach finansowanego podmiotu. Crowdfunding udziałowy wiąże się z pewnym ryzykiem, a mianowicie występuje spory poziom niepewności dotyczący przyszłych korzyści inwestora. Niemożliwe jest w momencie przekazywania kapitału, połączonego z objęciem udziałów lub akcji określenie czy inwestycja jest „opłacalna”. Inwestor angażując się w finansowanie podmiotu może jedynie przypuszczać, jakie zyski osiągnie czy nastąpi wzrost wartości nabytych udziałów lub akcji. Ponadto ryzyko dotyczy również czasu trwania inwestycji – nie jest on z góry określony, inwestycja może się przedłużyć, co wiąże się ze zwiększeniem czasu oczekiwania na zakładany zysk. Niewątpliwie w niekorzystnej sytuacji inwestor jest uprawniony do sprzedaży nabytych udziałów lub akcji, to znaczy zakończenia swojej partycypacji w inwestycji. W praktyce jednak jest to trudne, ze względu na konieczność znalezienia innego podmiotu, skorego do odkupienia akcji lub udziałów oraz ograniczony rynek wtórny udziałów lub akcji w obrocie giełdowym. Najczęściej, w przypadku niepowodzenia inwestycji, tj. niewypłacalności, inwestor musi pogodzić się z utratą całego zaangażowanego kapitału. Pomimo tego, biorąc pod uwagę liczbę działających platform oraz udostępniane przez nie informacje, to crowdfunding inwestycyjny jest przeważającą formą finasowania społecznościowego w Polsce.

Drugą formą crowdfundingu jest crowdfunding pożyczkowy, zwany inaczej dłużnym. Jego istotą jest udzielanie podmiotom zainteresowanym kapitału przez inwestorów w formie zwrotnej pożyczki.  Odbywa się to na ściśle określonych warunkach co zapewnia niejaką pewność obrotu. Forma dłużna jest przeważająca na świecie. Platformy zajmujące się crowdfundingiem dłużnym pełnią rolę „słupa ogłoszeniowego” prezentując podmioty poszukujące finansowania. Umożliwiają zaangażowanie się w inwestycję, najczęściej inwestorom indywidualnym, poprzez udostępnienie im informacji o przedsięwzięciach i podmiotach potrzebujących finansowania. Niepewność i ryzyko opisane przy crowdfundingu udziałowym nie maja tu miejsca. Crowdfunding pożyczkowy odbywa się na ściśle określonych zasadach, a więc inwestor od początku zna termin zwrotu udzielonej pożyczki, jej wysokość oraz należne mu odsetki. Ryzyko utraty kapitału jest mniejsze ze względu na częstą praktykę ustanawiania zabezpieczenia spłaty np. poprzez hipotekę, zastaw, poręczenie czy notarialne oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji komorniczej. 

Crowdfunding z roku na rok staje się coraz bardziej popularną i częściej praktykowaną formą finasowania innowacyjnych przedsięwzięć, z której korzystają najczęściej małe i średnie przedsiębiorstwa. Zamysł jest prosty – zainteresowanie potencjalnych inwestorów projektem w celu pozyskania kapitału potrzebnego na jego realizację. Szeroka gama kategorii przedsięwzięć oraz brak przedmiotowych limitów w tym zakresie również wpływa na fakt, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z finansowania społecznościowego. Kierunek rozwoju gospodarki oraz panujące obecnie trendy w biznesie pozwalają prognozować, że crowdfunding również będzie dynamicznie się rozwijał i zyskiwał coraz to nowych zwolenników.  

Autorka: Katarzyna Pietrzyk

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły