środa, 26 stycznia, 2022

Czterech chętnych na budowę Portu Zewnętrznego w Gdyni

Przeczytaj koniecznie

Jedną z kluczowych inwestycji zmierzających do rozwoju polskiego przemysłu stoczniowego jest od kilku lat zapowiadana budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni. Od początku transformacji jednym z najbardziej zaniedbanych sektorów polskiej gospodarki był przemysł stoczniowy, teraz jednak to się zmienia, czego flagowym przykładem ma być właśnie inwestycja w Gdyni. Rozbudowa Portu Zewnętrznego zyskała międzynarodową sławę, a o realizację inwestycji ubiega się czterech wykonawców z Europy i Azji.

Rozwój polskiej żeglugi dalekomorskiej oraz zwiększająca się liczba przeładunków w portach wymusiła na polskim ustawodawcy uchwalenie specustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Na jej podstawie ustalono kluczowe inwestycje, do których oprócz Portu Centralnego w Gdańsku oraz Portu w Szczecinie, zaliczono również budowę Portu Zewnętrznego w Gdyni.

Inwestycja w Gdyni

Przedmiotem zamówienia ma być zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie, wyposażenie a następnie utrzymanie i eksploatacja w okresie umowy pirsu Portu Zewnętrznego (sztucznego półwyspu), na którym zlokalizowany zostanie terminal kontenerowy. Nadbrzeże, jakie będzie posiadał Port ma w planach liczyć 2,5 tys. m długości oraz 700 m szerokości. Zamawiający zakłada, że powierzchnia całkowita Portu zwiększy się o 151 ha, a docelowa przepustowość będzie wynosiła 2,5 mln TEU rocznie, co odpowiada wartości około 25 mln ton. Nowo zbudowany Port ma być zlokalizowany na wodach Zatoki Gdańskiej oraz w rejonie Głównego Toru Podejściowego prowadzącego do wewnętrznej części dotychczasowego Portu Gdynia. Dzięki umiejscowieniu inwestycji, Port będzie przygotowany do przyjmowania statków oceanicznych, bowiem jak wskazuje zamawiający, w Porcie Zewnętrznym będzie możliwa obsługa kontenerowych statków o parametrach Baltmax, to znaczy o długości do 430 m (w dalszej perspektywie 490 m), szerokość do 60 m (w dalszej perspektywie do około 70 m) oraz zanurzeniu do 16 m.

Inwestycja nie będzie ograniczać się wyłącznie do zwiększenia przepustowości Portu, bowiem inwestor planuje również zlokalizować na terenie nowego Portu terminal LNG, który będzie przeznaczony do bezpośredniego bunkrowania statków przypływających do Portu. Równocześnie zamawiający przewiduje budowę elektrowni LNG, dzięki której Port będzie niezależny od dopływu energii z lądu.

Koszty i czas realizacji inwestycji

Całość przedsięwzięcia ma trwać aż 36 lat – w tym 5 lat na projektowanie i budowę (wraz z pozyskaniem wymaganych pozwoleń administracyjnych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia) oraz 31 lat utrzymania i eksploatacji infrastruktury.

Zamierzenia są ambitne, jednak ile to wszystko będzie kosztowało? Według wstępnych szacunków zamawiający poinformował, że infrastruktura portowa ma kosztować 562 mln euro, wyposażenie 115 mln euro, natomiast kolejne 386 mln euro ma być przeznaczone na falochrony i kanał podejściowy. Kwoty te robią wrażenie, porównując je z dotychczasowymi inwestycjami portowymi w Polsce. Zamawiający podkreśla jednak, że większość przewidywanych nakładów inwestycyjnych poniesie przyszły Partner Prywatny, natomiast szczegółowy podział nakładów pomiędzy strony projektu zostanie wypracowany w 2021 r., podczas Dialogu Konkurencyjnego.

Cała inwestycja ma zostać przeprowadzona w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, spełniając równocześnie założenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która zobowiązuje państwa do zwiększenia udziału inwestycji PPP do 25% względem wskaźnika PKB. Decyzję taką należy pozytywnie oceniać, ponieważ pozwala na współprace pomiędzy dwoma sektorami gospodarki, zmniejszając tym samym wydatki z budżetu państwa.

Postępowanie

Wydawać by się mogło, że wszczęcie postępowania nastąpi dopiero za wiele lat jednak, jednak co zaskakujące rozpoczęło się już kilka miesięcy temu. W dniu 5 listopada 2020 r. na platformie internetowej zamawiającego – Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., pojawiło się ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zdecydował, że postępowanie będzie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego, który podzielił na dwa etapy. W pierwszym, po złożeniu przez zainteresowanych wykonawców wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zamawiający wybierze 5 podmiotów, których zaprosi do dialogu. W drugim, wykonawcy po przeprowadzeniu dialogu konkurencyjnego będą zobowiązani do złożenia oferty, spośród których zamawiający wybierze tą najlepiej spełniającą kryteria udzielenia zamówienia. Do kryteriów tych należą:

  1. Kryterium podziału korzyści z przedsięwzięcia – waga: 50
  2. Kryterium podziału zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym – waga: 50

Jakich wyłoniono wykonawców?

W czasie kolejnych kilku miesięcy do zamawiającego spływało wiele pytań od potencjalnych wykonawców, a zainteresowanie, jakim cieszyła się inwestycja, wymusiło na zamawiającym wydłużenie długości pierwszego etapu. Ostatecznie, 5 lutego 2021 r. upłynął termin na składanie wniosków, spośród których zamawiający wybrał cztery konsorcja i spółki, do których należą:

  • Meridiam Eastern Europe Investments 4 SAS (z siedzibą w Paryżu) oraz Gdynia Terminal Holding SAS (z siedzibą w Marsylii),
  • Hutchison Ports Poland (z siedzibą w Luksemburgu) oraz Port of Felixstowe Limited (Londyn),
  • International Container Terminal Services Inc. (z siedzibą w Manili),
  • Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o. (z siedzibą w Krakowie).

Teraz przed wykonawcami drugi etap postępowania, który zakończy się wyborem najkorzystniejszej oferty. Sam fakt, że w postępowaniu wzięły udział światowe firmy świadczy o tym, że planowana w Gdyni inwestycja ma duży potencjał i zachęca podmioty prywatne do realizacji zamówienia. Pozostaje teraz tylko czekać na dalszy przebieg dialogu konkurencyjnego i zawarcie umowy PPP.

Autor: Cyprian Herl

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły