piątek, 22 października, 2021

Czy corrida de toros (walka byków) jest obecnie zakazana w Hiszpanii?

Przeczytaj koniecznie

Walka byków, czyli corrida de toros (od hiszp. correr – „biegać” oraz toro – „byk”) jest różnorodnie traktowane w Hiszpanii w zależności od danego regionu autonomicznego: od prób zakazu walk byków w niektórych z nich, takich jak Wyspy Kanaryjskie, Katalonia czy Baleary, po uwzględnienie walk jako dobra kultury (BIC), jak Madryt, Murcja czy Kastylia-La Mancha. Spór o korridę trwa od dziesięcioleci. Jej przeciwnicy twierdzą, że sprowadza się ona do torturowania zwierzęcia, które wykrwawia się, aby zadowolić widownię. Natomiast zwolennicy, do których należy były król Hiszpanii Juan Carlos, uznają walki byków za sztukę i wieloletnią tradycję. Czy istnieje więc region, w którym udało się zakazać tego widowiska?

Próby delegalizacji corrida de toros

Wyspy Kanaryjskie były pierwszymi autonomiami, które zakazały walk byków. Zatwierdzona w 1991 r. ustawa o ochronie zwierząt Wysp Kanaryjskich wykluczyła krwawe pokazy ze zwierzętami, w tym walki byków, chociaż nadal dozwolone są walki kogutów. Na archipelagu nie odbywały się walki byków od ponad dziesięciu lat. Jednakże, na Belearach Sąd Konstytucyjny unieważnił artykuły ustawy o bykach, które zabraniały rąbania, flagowania i zabijania bydła podczas walk byków. Prawo promowane przez większość lewicowego paktu w parlamencie zawetowało użycie jakiegokolwiek „ostrego narzędzia”, które mogłoby zranić lub zabić byka. Natomiast Katalonia zakazała walk byków 1 stycznia 2012 r., co zostało anulowane przez Trybunał Konstytucyjny na wniosek popularnej apelacji grupowej w Senacie, w założeniu, że atakuje ona władze państwowe, ponieważ walki byków są uważane za dziedzictwo kulturowe całej Hiszpanii. W Katalonii zakaz został wprowadzony w 2010 r., za zgodą parlamentu Powszechnej Inicjatywy Ustawodawczej (ILP), promowanej w 2008 r. przez platformę PROU i dopuszczonej do przetwarzania po podpisaniu 180 000 podpisów, trzy razy więcej niż jest to wymagane. Parlament chroni, poprzez ustawę z 2010 r., festiwale walk byków głęboko zakorzenione w niektórych częściach regionu, gdzie zwierzę nie umiera. Zakaz walk byków dotyczył Monumental de Barcelona, ​​jednego z trzech najbardziej charakterystycznych placów w Hiszpanii, wraz z Las Ventas w Madrycie i Maestranza w Sewilli. Już w kwietniu 2004 r. Ciudad Condal stało się pierwszą gminą w Hiszpanii, która ogłosiła się zwalczaniem walk byków, w wyniku instytucjonalnej deklaracji zatwierdzonej przez radę miejską. Mocny sprzeciw Katalonii nie miał wpływu na wyrok Trybunały Konstytucyjnego i zakaz, jak już wcześniej zostało to wspomniane, został uchylony, ponieważ uznano, że Konstytucja wyraźnie zabrania całkowitej delegalizacji walk. 

Zwolennicy walk byków

W innych autonomiach inicjatywa katalońska wywołała odwrotny efekt. Madryt, Wspólnota Walencka i Murcja rozpoczęły w marcu 2010 r. procedury uznania walki byków za dobro kultury (BIC), a w lipcu tego roku PP (Partia Ludowa) zarejestrowała w Kongresie projekt ustawy wzywający rząd do uznania corrida de toros jako „święta narodowego” w Hiszpanii i poza nią. Valladolid i Palencia opowiedziały się za walką, a gmina Toro (Zamora) jako pierwsza ogłosiła byki jako Dziedzictwo Kulturowe w styczniu 2011 roku. Do tego doszła ILP (Popularna Inicjatywa Polityczna), która w marcu 2012 r. przedstawiła Federacji Byków Katalonii w Kongresie, aby ogłosiła walkę byków miejscem o znaczeniu kulturowym (BIC), popartą 590 000 podpisami. W 2013 ILP uchwaliła procedury parlamentarne i zatwierdziła ustawę o regulacji walk byków jako dziedzictwa kulturowego, która weszła w życie w listopadzie 2013 r. Po czterech wiekach istnienia walki byków po raz pierwszy zostały uregulowane, promowane i chronione prawem. Od 2011 r. walka byków stanowi dobro kultury o niematerialnym charakterze w Kastylii-La Manchy, Madrycie i Murcji, a od 2014 r. w Kastylii i León. 

Przyszłość walk byków w Hiszpanii

Po dwóch zniesionych przez Trybunał Konstytucyjny zakazach walk byków, w Hiszpanii pojawiło się przekonanie, że bez zmiany Konstytucji niemożliwa będzie całkowita delegalizacja tego widowiska. Udało się to jedynie na Wyspach Kanaryjskich, jednakże jest to bardzo autonomiczna część Hiszpanii, która już od lat ma własny Parlament i sądownictwo. Obecnie dwie partie polityczne pracują nad nową ustawą o dobrostanie zwierząt/ochronie zwierząt, uzgodnioną między partiami politycznymi PSOE (Partido Socialista Obrero Español) a Podemos. Chcą niejako obejść zakaz całkowitej delegalizacji walk byków doprowadzając do zmiany widowiska na mniej krwawe i pozbawione zabijania zwierzęcia na oczach publiczności. Jeżeli ustawa wejdzie w życie, każdy region Hiszpanii będzie mógł dobrowolnie zmieniać przebieg wydarzenia bez całkowitej delegalizacji jego obchodów. 

Autorka: Wiktoria Sadowski

Źródła:

Akty prawne i orzecznictwo:

Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978 r., Tłum. Tadeusz Mołdawa. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 1993.Tekst wraz z ostatnią zmianą z 27 sierpnia 1992 r.

Dekret Królewski 176/1992 z 28 lutego 1992 r. który zatwierdza regulamin pokazów walk byków.

Ustawa 8/1991 z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie ochrony zwierząt.

Ustawa 18/2013 z 12 listopada 2013 r. o uregulowaniu Tauromaquia jako dziedzictwa kulturowego.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2016 r. o sygn. 85/2016.

Publikacje:

Carrillo Donaire J.A., La protección jurídica de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial “Revista General de Derecho Administrativo”, Portal Derecho S.A. Iustel nr 39, 2015. 

Comision Nacional de Asuntos Taurinos. Pentauro – Plan Estratégico Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia, Madryt 10.2013.

De Diego P., Pilar M., Reflexión jurídica sobre la Tauromaquia en España, Zaragoza 2016

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły