środa, 26 stycznia, 2022

Czy zawarcie małżeństwa się opłaca?

Przeczytaj koniecznie

Temat pieniędzy nadal jest swego rodzaju tabu. Będąc w relacji z inną osobą nie zawsze porusza się szczegółowe kwestie finansowe, a na sformalizowanie związku zwykle pary decydują się głownie ze względów uczuciowych. Nie można jednak zapominać o korzyściach finansowych jakie przynosi małżeństwo.

Zawarcie związku małżeńskiego, czy jest to małżeństwo wyznaniowe, czy też małżeństwo cywilne jest niewątpliwie bardzo doniosłym i romantycznym momentem w życiu zainteresowanych. Stając na ślubnym kobiercu niewiele uwagi poświęca się kwestiom przyziemnym, takim jak strona finansowa pożycia małżeńskiego. Tymczasem, sformalizowanie związku małżeńskiego niesie wiele korzyści dla małżonków.

Małżeński ustrój majątkowy

Należy podkreślić, iż w momencie zawarcia związku małżeńskiego przez zainteresowanych, zgodnie z treścią art. 31 § 1 Kodeksu Opiekuńczego i Rodzinnego między osobami, które nie zawarły wcześniej małżeńskiej umowy majątkowej (tzw. intercyzy) powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Ustrój ten charakteryzuje wspólny majątek małżonków, który obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje lub jednego z małżonków, w tym w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego małżonka, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego małżonka, a także środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego małżonka. Podsumowując – wspólność majątkowa obejmuje te przedmioty, które w czasie trwania małżeństwa zostały nabyte przez oboje małżonków lub tylko przez jednego z nich. Oprócz majątku wspólnego, obok wyodrębniamy majątki osobiste małżonków. W skład majątku osobistego wchodzić będą przede wszystkim dobra nabyte przed ślubem. Możliwe jest również zaliczenie do majątku osobistego małżonka otrzymanych np. w drodze darowizny lub nabytych w celu zaspokojenia tylko osobistych potrzeb.

Wyższa zdolność kredytowa

Jedną z głównych zalet zawarcia związku małżeńskiego jest posiadanie wyższej zdolności kredytowej. Kwestia ta jest istotna biorąc pod uwagę fakt jak wiele małżeństw pragnie rozpocząć nowe życie na “swoim”, posiadać własny kąt. Z punktu widzenia banków, małżeństwa są stabilnymi kredytobiorcami. Przy zaciąganiu zobowiązań długoterminowych, zdolność kredytowa małżeństwa jako potencjalnego kredytobiorcy jest lepsza biorąc pod uwagę efekt skali tj. mechanizm zgodnie z którym większy majątek oznacza niższe oprocentowanie kredytu. Małżeństwa przy określaniu zdolności kredytowej wykazują dwa źródła dochodów, od których odliczane są jedne koszty utrzymania mieszkania czy samochodu, przy czym koszty te odliczane są pojedynczo od sumy dochodów małżonków. Co za tym idzie, zdolność kredytowa małżonków jest wyższa, a nierzadko małżonkowie mogą również uzyskać wyższy kredyt.

Wspólne rozliczanie z fiskusem

Korzyści posiadania aktu małżeństwa pojawiają się również przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym. Osoby będące w związku małżeńskim często decydują się na wspólne rozliczanie deklaracji podatkowej. Wynika to w dużej mierze z faktu, iż wspólny PIT może obniżyć podatek nawet o parę tysięcy. Małżonkom umożliwiono obliczanie podatku od połowy wspólnych dochodów. Gdy zarobki małżonków są zróżnicowane albo któryś z nich osiąga wyższy próg podatkowy, wtedy podatek może ulec znacznemu obniżeniu. Dzieje się tak również gdy jeden z małżonków jest osobą niepracującą, bądź gdy osiąga dochody nieprzekraczające kwoty wolnej od podatku. Należy jednak pamiętać, iż taki sposób rozliczania się z fiskusem jest możliwy tylko jeśli małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej. Co więcej, jeżeli małżonkowie za rok podatkowy, w którym weszli w związek małżeński, zmienili ustrój majątkowy na współwłasność ustawową posiadając wcześniej inny ustrój majątkowy lub też gdy w danym roku z tego ustroju zrezygnowali, nie są uprawnieni do wspólnego rozliczania za ten rok podatkowy. Małżeństwa muszą posiadać ustawową wspólność majątkową cały rok.

Biorąc pod uwagę powyższe, można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że małżeństwo, oprócz bycia wzmocnieniem i utrwaleniem relacji między dwiema osobami, jest także wartościową inwestycją finansową. 

Autorka: Sonia Stefańska

Źródła:

  1.  “Kilka korzyści finansowych z małżeństwa” 

https://bankomania.pkobp.pl/finanse-na-co-dzien/kilka-korzysci-finansowych-z-malzenstwa/

  1. “W jaki sposób rozliczają się małżonkowie?’

https://www.infor.pl/prawo/malzenstwo/majatek/261628,W-jaki-sposob-rozliczaja-sie-malzonkowie.html

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły