wtorek, 30 listopada, 2021

Deklaratywne stwierdzenie nabycia uprawnień do pobytu

Przeczytaj koniecznie

W ramach sprawy o sygnaturze C-34/09, obywatel Kolumbii Gerard Ruiz Zambrano domagał się deklaratywnego stwierdzenia nabycia uprawnień do pobytu na terenie Belgii, w tym także zezwolenia na pracę, które to uprawnienia jego zdaniem wynikły z faktu bycia opiekunem dwójki dzieci będących obywatelami belgijskimi. Sprawa wpłynęła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 26 stycznia 2009 roku, w wyniku zwrócenia się z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zadanych przez Tribunal du travail de Bruxelles a powstałych w postępowaniu z wniosku Gerarda Ruiza Zambrano przeciwko Office national de l’emploi (ONEm), w przedmiocie odmowy przyznania G. Ruizowi Zambrano zasiłku dla bezrobotnych na podstawie prawa belgijskiego. Trybunał Sprawiedliwości UE rozpoznawał sprawę w składzie Wielkiej Izby, po zapoznaniu się z opiniami rządów państw członkowskich przedstawionymi przez pełnomocników, opinią Komisji Europejskiej oraz opinią Rzecznika Generalnego Eleanor Sharpston, przedstawionej dnia 30 września 2010 roku. Pytania dotyczyły wykładni art. 12 WE, 17 WE i 18 WE oraz art. 21, 24 i 34 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. 

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły