środa, 26 stycznia, 2022

Dlaczego ceny akcji rosną i spadają?

Przeczytaj koniecznie

Dla wielu osób funkcjonowanie giełdy wciąż stanowi zagadkę. Mimo tego, inwestycje giełdowe budzą ogromne zainteresowanie, zarówno jako forma ulokowania swoich oszczędności, a także jeden ze sposobów na wzbogacenie się. Do giełdy co raz większą liczbę graczy przyciągają w szczególności rozmaite historie o ekspresowym zbudowaniu wielkiego majątku, które niekiedy kończyły się równie szybką jego utratą. Giełda oferuje wiele instrumentów, w które można zainwestować swoje środki pieniężne. Jednym z nich są akcje.

Co to jest akcja?

Akcja jest jednym z rodzajów papierów wartościowych. Łączy ona w sobie uprawnienia o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym. Wielu graczy traktuje akcje jako wyimaginowaną wartość, oderwaną od rzeczywistości, jednakże są one tak naprawdę, niczym innym jak udziałem w rzeczywiście istniejącej spółce. Reprezentują one cząstkę danej firmy jakiej staliśmy się posiadaczem w momencie kupna akcji.

Akcje emitowane są przez spółki w celu pozyskania środków na rozwój swojej działalności. Inwestorzy, kupując akcje, w rzeczywistości nabywają w pewnym sensie część danej spółki, która je wyemitowała. Załóżmy w dużym uproszczeniu, że mamy spółkę X, której kapitał składa się z 100 akcji o wartości 10,00 zł (kapitał spółki wyniesie w takim przypadku 1000,00 zł; bo: 100 akcji x 10,00 zł = 1000,00 zł). Kupując jedną taką akcję, stajemy się posiadaczem 1% tego przedsiębiorstwa (10,00 zł : 1000,00 zł = 0,01). 

W zamian za włożenie części swoich środków do spółki, nabywca akcji zyskuje pewne prawa. Są to w szczególności prawo do udziału w zyskach spółki, gdy zdecyduje się ona na wypłatę tzw. dywidendy, czyli części wypracowanego przez spółkę w danym roku obrotowym zysku, a także prawo do pierwszeństwa w objęciu nowych akcji czy prawo udziału w walnym zgromadzeniu spółki, podczas którego podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania.

Dlaczego ceny akcji się zmieniają?

Spółka emitująca akcje wypuszcza je na rynek i tam podlegają one dalszemu obrotowi. Są one sprzedawane i kupowane przez różnych inwestorów. Ich ceny ulegają stałej zmianie ze względu na wiele czynników, m.in. liczbę zainteresowanych nabyciem akcji danej spółki czy podejmowane przez nią działania.

Wracając do przedstawionego wyżej przykładu spółki X, której kapitał składa się ze 100 akcji po 10,00 zł za jedną, w dużym uproszczeniu przenalizujemy sytuację zmian cen jej akcji. Załóżmy, że spółka X jest spółką z podupadającej w dobie pandemii branży turystycznej. Posiadacze akcji pragną pozbyć się jak najszybciej akcji tej spółki, przewidując, że w przyszłości jej kurs może spaść jeszcze bardziej. Jeden z nich, mający 10 akcji, po nieudanej próbie sprzedaży akcji po cenie 10,00 zł z braku chętnych kupców, decyduje się ich zaoferowanie po cenie 9,00 zł za jedną. Znajduje na nie chętnego inwestora. Nabywa on więc 10 akcji za 90,00 zł. W związku z tym kapitał takiej spółki, który wcześniej wynosił 1000,00 zł, spadnie do 990,00 zł. Po takiej transakcji liczba akcji w obrocie pozostaje wciąż taka sama – nadal jest ich 100, jednakże spada kurs akcji, który wcześniej wynosił 10,00 zł. Teraz przyjmie on wysokość 9,90 zł za jedną akcję (990,00 zł : 100 = 9,90 zł).

W drugą stronę mechanizm ten działa podobnie. Załóżmy, że spółka X nie jest firmą z branży turystycznej, a z branży nowych technologii i zaczyna prężnie się rozwijać. Z tego względu na jej akcje pojawia się co raz więcej chętnych, którzy liczą na ich znaczny wzrost w przyszłości. Dla obecnych posiadaczy akcji, ich sprzedaż po cenie emisyjnej, tj. 10,00 zł nie jest atrakcyjna, gdyż w tym wypadku nie zarobią na takiej transakcji. Jeden z nich postanawia sprzedać posiadane przez siebie akcje w liczbie 10 po cenie 11,00 zł za każdą. Inwestor kupuje te akcje, płacąc za nie w sumie 110,00 zł. W związku z tym kapitał takiej spółki wzrośnie do 1010,00 zł. W takim przypadku zmieni się również kurs akcji, który wcześniej wynosił 10,00 zł. Teraz wzrośnie on do 10,10 zł, co wynika z prostego działania 1010,00 zł : 100 = 10,10 zł.

Przedstawiona w powyższym artykule analiza pozwala w dużym uproszczeniu zrozumieć mechanizm wahania się cen akcji. Na ich zmiany mają wpływ różne czynniki, które powinny być brane pod uwagę przy analizie papierów wartościowych. Świadomość ich istnienia oraz poznanie działania tego mechanizmu pozwala na zmniejszenie ryzyka związanego z inwestowaniem.

Autorka: Karolina Saska

Źródła:

Zaremba A. Giełda. Podstawy Inwestowania. Wydanie III zaktualizowane, One Press: Gliwice; 2014 [s. 65-69]

https://direct.money.pl/artykuly/porady/co-to-sa-akcje [dostęp: 25.03.2021]

https://www.edukacjagieldowa.pl/gieldowe-abc/psychologia-inwestowania/czynniki-wplywajace-na-cene/ [dostęp: 25.03.2021]

https://www.fxmag.pl/artykul/arkusz-zlecen-na-gpw-dlaczego-ceny-akcji-sie-zmieniaja [dostęp: 25.03.2021]

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły