środa, 26 stycznia, 2022

Do czego służą indeksy giełdowe?

Przeczytaj koniecznie

Niejeden z nas spotkał się już z pojęciami takimi jak WIG20 czy DJIA. Terminy te jednak wciąż stanowią dla wielu zagadkę. Są one oznaczeniami indeksów giełdowych, bez których zrozumienie obecnie panującej sytuacji na giełdzie nie byłoby możliwe.

Czym są indeksy giełdowe?

Indeks giełdowy to swoista miara statystyczna, określająca sytuację na rynku papierów wartościowych. Jest on tworzony w taki sposób, aby odzwierciedlał w możliwie najszerszym wymiarze ruchy na giełdzie. Pokazuje on, w jaki sposób zmieniają się ceny papierów wartościowych.

Dzięki obserwacji dynamiki indeksów giełdowych, inwestorzy są w stanie dostrzec zachodzące na rynku zmiany, dokonać ich oceny, i w konsekwencji podjąć decyzję, co do kierunku dalszych inwestycji. 

Indeksy mogą być tworzone na podstawie różnych kryteriów. Zazwyczaj są to wielkość spółki, kraj pochodzenia, branża, wartość obrotu itp. W rezultacie indeksy odzwierciedlają całościową sytuację na rynku bądź wyłącznie w danej branży czy w danej klasie papierów wartościowych. 

Indeksy są tworzone na podstawie danych reprezentujących pewną grupę spółek. Nie wdając się w szczegóły, wagami na podstawie których konstruowane są indeksy, są najczęściej ceny akcji spółki oraz jej wartość rynkowa.

Najważniejsze indeksy giełdowe w Polsce

Najbardziej znanymi indeksami giełdowymi w Polsce są WIG, WIG20 oraz WIG30. Najstarszym z nich jest WIG oznaczający Warszawski Indeks Giełdowy. Został wprowadzony w 1991 r. Obejmuje on wszystkie spółki zarówno polskie jak i zagraniczne, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które spełniają wyznaczone kryteria. Oblicza się go na podstawie cen akcji oraz wysokości dochodów z dywidend i praw poboru. Dzięki uwzględnieniu kilkuset spółek uważa się, że jest on wskaźnikiem oddawającym w najpełniejszym stopniu sytuację panującą na rynku. Przykładowo w latach kryzysu gospodarczego 2007-2009 WIG stracił 68,50 %, odzwierciedlając tym samym ówcześnie panującą trudną sytuację gospodarczą.

Za najważniejsze indeksy giełdowe w Polsce uznawane są WIG20 oraz WIG30. Obejmują one największe i cieszące się największą płynnością spółki, jakie notuje się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (WIG20 – 20 największych spółek, WIG30 – 30 największych spółek). Indeksy te są obliczane na podstawie wartości rynkowej oraz obrotu, tj. pod uwagę bierze się wyłącznie ceny akcji, bez uwzględniania dochodów z dywidend i praw poboru. Dodatkowo spółki, aby zostać sklasyfikowane w indeksie, muszą spełniać pewne kryteria, takie jak przykładowo, maksymalny limit udziału pojedynczej spółki w indeksie wynoszący 10%. 

Obecnie w skład WIG20 i WIG30 wchodzą takie spółki jak PKO BP, KGHM, Allegro, CCC, PKN ORLEN oraz CD PROJEKT. Wskaźniki te służą do oceny zachowania się akcji największych spółek.

Oprócz wyżej wspomnianych indeksów, istnieje szereg innych wskaźników. Warto wymienić chociażby NCIndex, będący indeksem giełdowych spółek notowanych na rynku NewConnect, do którego należą spółki notowane poza rynkiem regulowanym, czy takie indeksy jak: branżowe WIG-Banki, WIG-NRCHOM oraz WIG-INFO (będące wskaźnikami dla sektorów, odpowiednio bankowego, sektora nieruchomości oraz informatycznego).

Najważniejsze indeksy światowe

Jednym z najsłynniejszych indeksów giełdowych na świecie i zarazem najstarszym jest DJIA, czyli Dow Jones Industrial Average, istniejący od 1896 roku w Stanach Zjednoczonych. Indeks ten obejmuje 30 największych spółek notowanych na New York Stock Exchange oraz na National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ). W jego skład wchodzą takie spółki jak Apple, Goldman Sachs, Coca-Cola Co., Nike czy Walt Disney Co.

Kolejnym znanym indeksem jest notowany na londyńskiej giełdzie Financial Times Stock Exchange 100 Index (FTSE 100) od 1984 roku. Obliczany jest na podstawie danych, obejmujących 100 największych spółek notowanych na London Stock Exchange. W jego skład wchodzą takie spółki jak Tesco, Rolls-Royce, AstraZeneca czy Smith&Nephew.

Indeksy stanowią narzędzie dla inwestorów do oceny sytuacji panującej na rynku czy w danej branży. Dzięki nim, są oni w stanie podjąć decyzję do dalszych inwestycji. Ponadto, są cennym wskaźnikiem odzwierciedlającym stan gospodarki. 

Autorka: Karolina Saska

Źródła:

  1. https://www.gpwinfostrefa.pl/indeksy-gieldowe-czym-sa-dlaczego-ich-uzywamy/ [dostęp: 09.08.2021]
  2. https://www.hl.co.uk/shares/stock-market-summary/ftse-100 [dostęp: 09.08.2021]
  3. https://www.bankier.pl/gielda/notowania/indeksy-gpw [dostęp: 09.08.2021]
  4. https://gpwbenchmark.pl/karta-indeksu?isin=PL9999999375 [dostęp: 09.08.2021]
  5. https://www.fxmag.pl/edukacja/indeksy [dostęp: 09.08.2021]
  6. Zaremba A., Giełda. Podstawy inwestowania., OnePress, Wydanie III zaktualizowane, 2014
- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły