środa, 26 stycznia, 2022

Estoński CIT – czy Twoja działalność kwalifikuje się do nowatorskiej formy opodatkowania?

Przeczytaj koniecznie

Od 2021 r. w Polsce obowiązuje tzw. „estoński CIT” – nowy model opodatkowania. Można z niego korzystać w formie ryczałtu od spółek kapitałowych jak i niemieckiej rezerwy inwestycyjnej. 

System pochodzący z Estonii opiera się na prostych założeniach, gdzie opodatkowanie dochodów ma miejsce dopiero przy wypłacie dywidendy wspólnikom. Natomiast w toku prowadzenia działalności nie odprowadza się podatku od bieżących dochodów. Estoński model CIT obciąża zyski przedsiębiorstw nie w fazie ich tworzenia, ale w fazie ich wydatkowania w postaci wypłat dla właścicieli. Ponieważ podatek jest nałożony na zyski, które opuszczają sferę przedsiębiorstwa i mogą przekształcić się w konsumpcję akcjonariusza czy udziałowca, tworzy to zachętę do pozostawiania zysków w spółce. Rozwiązanie to odciąża podatnika od części obowiązków oraz stanowi impuls do dalszego rozwoju finansowego. 

Jednakże to, co w Estonii jest regułą u nas ma przysługiwać zawężonemu kręgowi podmiotów. Jak podaje Ministerstwo Finansów na swoim oficjalnym portalu, aby skorzystać z estońskiego CIT-u należy spełnić łącznie następujące warunki: 

  • Prowadzenie działalności gospodarczej jako spółka kapitałowa (z ograniczoną
    odpowiedzialnością lub akcyjna), w której udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne 
  • Przychody przedsiębiorstwa nie będą mogły przekraczać rocznie 100 mln zł 
  • Należy zatrudniać conajmniej 3 pracowników (na umowę o pracę) lub należy ponosić miesięczne wydatki na wynagrodzenia z tytułu innych umów, w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Warunek ten nie musi być spełniony od razu. 

Wykluczone pozostają spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółdzielnie. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski w wywiadzie udzielonym dla Gazety Prawnej tłumaczy ten stan rzeczy: Estoński CIT został skierowany do formy korporacyjnej. Spółka komandytowo-akcyjna to wciąż spółka osobowa, której zasady opodatkowania znacząco się różnią od opodatkowania spółek kapitałowych i ich wspólników. Spółdzielnia natomiast to podmioty o zupełnie odmiennym charakterze i strukturze. Nie wykluczamy, że podmioty te będą mogły skorzystać z ryczałtu w przyszłości, ale trzeba dla nich przygotować specjalne zasady funkcjonowania w estońskim CIT, dostosowanie do ich specyfiki.

Estoński CIT „po polsku” nie jest dosłowną kalką z Estonii, gdyż jest jednym z narzędzi, służącym zwalczaniu negatywnych dla gospodarki skutków pandemii COVID-19. Skierowany jest do mikro, małych i średnich spółek kapitałowych, aby zachęcić je do reinwestowania zysków we własny rozwój. Ma to im pozwolić zaistnieć na rynku kapitałowym. Przykład z Estonii, gdzie aktywa spółek korzystających z tego modelu opodatkowania wyraźnie wzrosły pokazuje skuteczność tego modelu opodatkowania. Z bacznością będziemy się przyglądać realizacji założeń tego projektu.

Autor: Maciej Jankowski

Źródła:

https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6386

https://podatki-gazetaprawna-pl.cdn.ampproject.org/c/s/podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8049375,jan-sarnowski-dla-pionierow-estonskiego-cit-beda-dodatkowe-korzysci.html.amp

podatki.gov.pl

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły