piątek, 22 października, 2021

Hulajnogi elektryczne w końcu legalne

Przeczytaj koniecznie

W maju br. nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym wprowadziła popularne w ostatnim czasie e-hulajnogi do zakresu obowiązywania tej ustawy. Jak zostały sklasyfikowane, jakie obowiązki i prawa będą wiązać się z ich użytkowaniem oraz za co będzie można otrzymać mandat?

Około 2 lata temu na ulicach największych polskich miast pojawiły się elektryczne hulajnogi. W tym czasie stały się popularnym środkiem transportu, będąc substytutem komunikacji miejskiej oraz rowerów miejskich. Wiele osób nie miało pewności jak powinno korzystać się z tych urządzeń, a brak konkretnych uregulowań prawnych utrudniał możliwość egzekwowania poprawnego użytkowania tych maszyn.

Problematyka „parkowania”

Bez wątpienia jednym z głównych problemów korzystania z hulajnóg było ich docelowe miejsce parkowania. Powszechne było pozostawianie ich w losowych i wygodnych dla korzystających miejscach, w szczególności na chodnikach, bez względu na to czy wadziły pieszym lub innym uczestnikom ruchu drogowego. Nie kiedy, również zdarzało się że hulajnogi były niszczone i np. wrzucane do pobliskich rzek. Nowe regulacje dotyczące e-hulajnóg stanowią, że zarządcy dróg maja wyznaczać stosowne miejsca do ich parkowania na chodnikach. W przypadku braku takiego miejsca powinno pozostawić się je zewnętrznej krawędzi chodnika, tej najbardziej oddalonej od jezdni, przy czym szerokość chodnika pozostawionego pieszym musi wynosić co najmniej 1,5 metra. Władze samorządowe nie mają jednolitej opinii dotyczącej wyznaczenia „parkingu” dla hulajnóg. Do przepisów zastosowały, bądź zastosują się samorządy np. z Krakowa, Gdańska czy Warszawy. W opozycji do nich stoi Poznań i Wrocław wskazując, iż nie ma aktualnie prawnego obowiązku wyznaczania ww. miejsc.

Jak użytkować hulajnogi?

Warto zapoznać się z potencjalnymi sankcjami związanymi z nielegalnym użytkowaniem hulajnóg. Przede wszystkim należy dostosować prędkość urządzenia. Na ścieżkach rowerowych maksymalnie można poruszać się z prędkością 20 km/h. Zabronione jest korzystanie z e-hulajnóg przez osoby poniżej 10 roku życia (z wyjątkiem stref zamieszkania, gdzie użytkownicy powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej), a te starsze do momentu uzyskania pełnoletności muszą posiadać kartę rowerową albo odpowiednie prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Trzeba także przestrzegać powszechnych zasad dotyczących korzystania z pojazdów, czyli nie korzystać z hulajnóg pod wpływem alkoholu oraz używać ich pojedynczo i nie przewozić dodatkowych pasażerów. Za pierwsze naruszenie można otrzymać mandat w wysokości od 300- 500 zł, zaś za drugą grozi nam około 100 zł kara. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu grozi 350 zł mandatu.

Autor: Marcin Niedzwiecki

Źródła:

  1. Dziennik Gazeta Prawna z dnia 12 maja 2021 roku
  2. Rp.pl
  3. Bussinessinsider.com.pl
  4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły