wtorek, 30 listopada, 2021

Inkubator przedsiębiorczości, czyli jak wesprzeć rozpoczęcie prowadzenia biznesu?

Przeczytaj koniecznie

Założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem wyzwań stojących na drodze początkujących przedsiębiorców. Aby skutecznie działać na rynku trzeba wykazać się nie tylko cierpliwością i wytrwałością, ale także mieć dobry pomysł na biznes, przejść przez wszelkie formalności oraz posiadać środki na „rozkręcenie” biznesu. To ostatnie często sprawia największe problemy niejednemu początkującemu przedsiębiorcy, jednak istnieją pewne sposoby, aby sprostać temu wyzwaniu i pomóc sobie zapewnić dobry start!  

Czym jest inkubator przedsiębiorczości? 

Inkubatory przedsiębiorczości najprościej rzecz ujmując są to podmioty, które funkcjonują w celu wspierania rozwoju przedsiębiorstw. Działalność taka najczęściej prowadzona jest w formie fundacji i stowarzyszeń. Przedsiębiorcy zamierzający korzystać z inkubatorów przedsiębiorczości mają do dyspozycji różne możliwości powiązania z takowym podmiotem, a także wybór szeregu opcji wsparcia, z których mogą skorzystać. Pierwszą z możliwości jest „podpięcie” pod osobowość prawną inkubatora. Wybierając tą drogę, przedsiębiorca korzystający z pomocy inkubatora praktycznie pomija większość formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przykładowo takich jak rejestracja w CEiDG lub KRS.   Dodatkowym atutem jest możliwość korzystania tak jak w przypadku drugiej ścieżki, z możliwości wsparcia, które zostały omówione poniżej. W takiej sytuacji przedsiębiorca działa w taki sposób, w jaki sam prowadziłaby przedsiębiorstwo, jednak posługując się osobowością prawną inkubatora. Skutkiem tego są np. dane inkubatora występujące zamiast danych przedsiębiorcy na umowach czy fakturach. Drugą możliwą ścieżką jest natomiast prowadzenie zarejestrowanego przedsiębiorstwa, posiadającego osobowość prawną, jednak przy pomocy wsparcia oferowanego przez inkubatory przedsiębiorczości. Wyżej wspominane wsparcie przejawia się na przykład w oferowaniu pomocy w zakresie udostępnienia lokalu, świadczenia usług prawnych i księgowych, wsparcie w uzyskaniu środków i dofinansowań, a także doradztwie w sprawach prowadzenia działalności. Faktem jest, że różne inkubatory mogą oferować różnego rodzaju wsparcie, przedsiębiorąca jednak co do zasady ma dowolność wyboru określenia tego, co chce otrzymać w ramach pomocy przy prowadzaniu działalności. 

Kto może skorzystać z inkubatora? 

Wśród funkcjonujących inkubatorów przedsiębiorczości można wskazać kilka ich rodzajów, wyróżnionych ze względu na grupę ich docelowych odbiorów. Co do zasady działalność inkubatorów nakierowana jest na wsparcie początkujących przedsiębiorców, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie. Pierwszą grupą docelową są początkujący przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli lub zamierzają rozpocząć swoją działalność w ramach sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Należy nadmienić przy tym, że wiek przedsiębiorcy raczej nie jest istotny, kluczowe będzie spełnienie przesłanki pierwszej działalności. Kolejnymi podmiotami, dla których oferowana jest działalność inkubatorów są przedsiębiorcy działający w ramach start-upów, a także przedsiębiorcy zajmujący się branżami z zakresu nowych technologii. Wśród inkubatorów przedsiębiorczości wyróżnia się także akademickie inkubatory przedsiębiorczości (AIP), których działalność nakierowana jest na wsparcie studentów, absolwentów czy pracowników uczelni. 

Jak skorzystać z inkubatora przedsiębiorczości, czy to jest płatne? 

Do skorzystania z pomocy inkubatora przedsiębiorczości kluczowe jest tak naprawdę wyszukanie odpowiadającego nam podmiotu, a następnie skontaktowanie się z nim. Wsparcie w formie inkubatora przedsiębiorczości jest oferowane dość powszechnie, nie tylko w większych miastach. Przed kontaktem z inkubatorem warto przeanalizować i przygotować swoje oczekiwania. W tym miejscu chodzi o to, żeby umieć przedstawić swój pomysł na biznes w szczególności rodzaj i formę prowadzonej działalności, a także mniej więcej zaplanować jakiego rodzaju pomocy oczekuje się od inkubatora. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z możliwości jakie oferuje inkubator przedsiębiorczości, musi się on liczyć z poniesieniem kosztów. Wynikać będą one z oferowanego wsparcia w zakresie udostępnienia lokali czy wsparcia specjalistów. Koszty te nie są jednak przytłaczająco wysokie, bowiem inkubatory mając być wsparciem szczególnie dla początkujących przedsiębiorców muszą się liczyć z tym, że niekoniecznie posiadają oni duże zaplecze finansowe. Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że inkubatory przedsiębiorczości są dużym wsparciem dla przedsiębiorców i niewątpliwie stanowią spore ułatwienie przy początkach prowadzenia działalności gospodarczej. 

Autor: Mateusz Sobczak

Źródła:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-inkubator-przedsiebiorczosci-szansa-i-wsparcie-dla-mlodych-przedsiebiorcowhttps://www.pep.pl/porady/inkubator-przedsiebiorczosci-co-to-takiego-kto-moze-skorzystac-z-inkubatora-przedsiebiorczosci-261.html

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły