środa, 26 stycznia, 2022

Odpowiedź Unii Europejskiej na postępujący kryzys gospodarczy

Przeczytaj koniecznie

Komisja Europejska przedstawiła nowe, zaktualizowane założenia polityki fiskalnej w odpowiedzi na wciąż trwający kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa. Na konferencji prasowej 3 marca Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący KE podkreślił, że wsparcie fiskalne powinno być kontynuowane tak długo, jak będzie to konieczne, aby złagodzić wpływ pandemii na gospodarki państw członkowskich.

Minął już rok odkąd Europą zawładnął koronawirus. Mimo, iż sytuacja wydaję się być bardziej stabilna niż w zeszłym marcu to nadal nie jest możliwy powrót do normalności. Wprowadzane przez poszczególne państwa członkowskie ograniczenia, często przybierające formę całkowitych lockdownów odcisnęły duże piętno na każdej dziedzinie gospodarki. 

Ogłoszony niedawno przez Komisję Europejską komunikat koncentruje się na utrzymaniu elastyczności i wsparcia fiskalnego w bieżącym i przyszłym roku. Jedną z propozycji natychmiastowej pomocy dla członków UE było uruchomienie ogólnej klauzuli wyjścia w marcu 2020 r. Państwa członkowskie mogły wprowadzać różnego rodzaju środki mające na celu u przeciwdziałanie kryzysowi, przy jednoczesnym odejściu od wymogów budżetowych, które normalnie obowiązywałyby w kontekście europejskich ram budżetowych. Aktualnie odpowiedzią na bieżące trudności ma być korzystanie przez państwa z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF).

Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności stanowi najważniejszy element NextGenerationEU, tymczasowego instrumentu odbudowy gospodarczej, którego wartość wynosi 750 mld euro. Jego zadaniem jest naprawa bezpośrednich szkód gospodarczych i społecznych spowodowanych pandemią koronawirusa. Jednakże wspomniany Instrument zakłada również wsparcie państw członkowskich w przekształcaniu swoich gospodarek, aby stały się bardziej zrównoważone, elastyczne, a co za tym idzie przygotowane na wyzwania, które niesie ze sobą pandemia oraz korzyści jakie niosą dla gospodarek państw członkowskich cyfrowe transformacje. 

 Zgodnie z założeniami, aby wdrożyć w życie poszczególne elementy Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności państwa członkowskie muszą przygotować własne plany odbudowy gospodarki wraz z konkretnymi założeniami. Dopiero wtedy poszczególny członek UE będzie mógł otrzymać wsparcie finansowe. Co więcej, koniecznie będzie sporządzenie projektów reform, a także planów publicznych inwestycji.  Każdy plan musi również zawierać propozycje państwa na wyzwania określone w Europejskim Semestrze, a także rozwiązania czy też sugestie związane z wyszczególnionymi wyzwaniami z jakimi mierzy się państwo członkowskie. 

Środki zapewniane przez Instrument mają tworzyć możliwości do rozwoju projektów, wdrażania inwestycji oraz reform pod egidą Unii Europejskiej w sektorach takich jak ekologia – technologie odnawialne, zrównoważony i stabilny ekologicznie transport, oszczędzanie energii w budownictwie, administracja – cyfryzacja administracji publicznej, zrównoważone i bezpieczne przetwarzanie danych, a także edukacji w zakresie umiejętności informatycznych.

Bez wątpienia nowe narzędzie polityki fiskalnej Unii Europejskiej jest dużym i długoterminowym przedsięwzięciem. Zdaje się jednak, że na natychmiastowe rezultaty będzie trzeba jeszcze poczekać. Wprowadzanie tak różnorodnych i innowacyjnych koncepcji jest dużym wyzwaniem. To na rządach państw członkowskich będzie spoczywała teraz największa odpowiedzialność, aby jak najszybciej sporządzić odpowiednie plany inwestycji, które zarazem umożliwią wdrożenie nowych, niewątpliwie bardziej ekologicznych i innowacyjnych koncepcji oraz jednocześnie pozwolą na poprawę sytuacji ekonomicznej swoich obywateli,

Autorka: Sonia Stefańska

Źródła:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_pl

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/towards-next-generation-cloud-europe

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły