środa, 26 stycznia, 2022

Jak zacząć inwestować na giełdzie i na czym to polega?

Przeczytaj koniecznie

Szukając pomysłu na zainwestowanie odłożonych wolnych środków, czy pomnażanie majątku często na myśl przychodzi możliwość inwestowania, czy też potocznie „grania” na giełdzie. Powszechnie wiadomo, że inwestowanie na giełdzie wiąże się z ryzykiem, można zarówno osiągnąć sukces w postaci sporych zysków, jak i równie wiele stracić. Osobom, które nie miały dotychczas styczności z giełdą, a chcą rozpocząć swoją przygodę jako inwestor wydawać się może to przerażające, trudne i wymagające specjalistycznej wiedzy. W istocie jednak do rozpoczęcia inwestowania nie jest konieczne posiadanie specjalnych umiejętności, czy tajemnej wiedzy. Jak zatem rozpocząć inwestowanie? 

Przed rozpoczęciem rozważań dotyczących rozpoczęcia inwestowania na giełdzie warto zdefiniować samo pojęcie giełdy. Giełda Papierów Wartościowych jak wynika ze słownika języka polskiego, to rynek regulowany, na którym dochodzi do wyceny kapitałowej przedsiębiorstw, których akcje zostały dopuszczone do obrotu giełdowego. Ważny w kontekście niniejszego artykułu będzie fakt, iż na giełdzie dokonuje się transakcji polegających na kupnie oraz sprzedaży, instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu giełdowego. Przedmiotem obrotu dokonywanego na giełdzie są przede wszystkim papiery wartościowe takie jak akcje czy obligacje, a także instrumenty pochodne na przykład kontrakty terminowe. Inwestorzy na giełdzie mogą dokonywać swoich transakcji w określonych przedziałach czasowych, kiedy to giełda jest otwarta.

Zanim rozpocznie się inwestowanie na giełdzie trzeba przede wszystkim mieć świadomość istniejącego ryzyka. Wskazać można pewną prawidłowość, iż mniej ryzykowna inwestycja przyniesie mniejszy zysk lub stratę, natomiast podjęcie większego ryzyka może wiązać się z większym zyskiem, bądź większą stratą. Należy pamiętać, że występujące ryzyko może być również związane z rodzajem instrumentu finansowego, w który zamierza się zainwestować. Jako przykład powyższego, strata podczas inwestycji w akcje nie powinna przekroczyć wartości wniesionej kwoty, natomiast inwestując w kontrakty terminowe, czyli tak zwane instrumenty pochodne można ponieść stratę o wiele większą niż kwota zainwestowana. Pierwsza kwota wpłacona na cele inwestycyjne powinna zostać raczej potraktowana jako pieniądze, które zostaną utracone. Straty są nieodłącznym elementem nauki i zdobywania doświadczenia, przez które przechodzi każdy początkujący inwestor. Przydatne przed rozpoczęciem inwestowania na giełdzie może okazać się także sięgnięcie do literatury i zdobycie lub pogłębienie swojej dotychczasowej wiedzy dotyczącej zasad i funkcjonowania giełdy, czy podstawowych procesów ekonomicznych. Informacje takie są również dostępne na przykład na stronie Giełdy Papierów Wartościowych, w zakładce zatytułowanej „jak zacząć inwestować”. Równie ważne w kontekście inwestowania na giełdzie nie tylko dla początkujących, ale również dla osób zaznajomionych z tym zagadnieniem, będzie obserwacja informacji na temat giełdy. Warto poświęcić część wolnego czasu na śledzenie notowań i poznanie spółek, które wchodzą w skład poszczególnych indeksów występujących na giełdzie. Dzięki temu decyzja o inwestycji może okazać się pewniejsza i bardziej trafna. Pomocne temu mogą okazać się przeznaczone do tego serwisy internetowe, specjalne kanały telewizyjne czy wszelkiego rodzaju profile i strony prowadzone przez analityków. 

Samo rozpoczęcie inwestowania na giełdzie jak już zostało wcześniej wspomniane nie jest specjalnie skomplikowane. Na początek konieczne jest założenie rachunku inwestycyjnego w licencjonowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego domu maklerskim. Jest to krok niezbędny, ponieważ nie ma możliwości dokonywania transakcji bezpośrednio na giełdzie. Rachunek w domu maklerskim można otworzyć zazwyczaj na dwa sposoby; przez Internet oraz w oddziale biura. Warunkiem koniecznym ku temu jest ukończony osiemnasty rok życia. Ponadto inwestor zakładając rachunek jest zobligowany do rozwiązania testu określającego poziom wiedzy i zdolność do inwestowania w poszczególne instrumenty finansowe. Takie sprawdzenie umiejętności ma na celu weryfikację czy inwestor posiada wymaganą wiedzę i nie narazi się na niepotrzebne straty. Przed otworzeniem rachunku warto porównać oferty domów maklerskich i wybrać tę, która będzie dla nas najbardziej odpowiednia ze względu na naliczane prowizje, szybkość realizacji zleceń itp. Kolejnymi krokami ku inwestowaniu są już tylko wpłata pieniędzy, które przeznaczymy na inwestycję oraz składanie zleceń. Wpłaty środków dokonuje się na rachunek maklerski zazwyczaj wykonując przelew bankowy na zdefiniowany przez dom maklerski numer konta. Składanie zleceń dokonania transakcji odbywa się najczęściej poprzez aplikację wybranego domu maklerskiego.

Podsumowując, sam proces rozpoczęcia inwestowania na giełdzie nie jest specjalnie skomplikowany. Powyżej przedstawione informacje stanowią jednak tylko pewne podstawy. Warto, poza tym stale pogłębiać swoja wiedzę z zakresu funkcjonowania giełdy, a także zachować ostrożność i rozwagę przynajmniej na początku swojej przygody z inwestowaniem. Pomocne dla początkujących mogą okazać się dostępne w internecie, różnego rodzaju gry symulujące giełdę czy wersje demonstracyjne. Także jak już zostało wspomniane wcześniej, sięgnięcie do literatury, porad ekspertów, czy innego rodzaju poradników może okazać się niezbędne i bardzo korzystne.  

Autor: Mateusz Sobczak

Źródła:

https://sjp.pwn.pl/slowniki/giełda.html

https://www.gpw.pl/jak-zaczac-inwestowac

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-kupowac-akcje-Gielda-dla-poczatkujacych-7509041.html

https://www.kontomaniak.pl/poradniki/jak-zaczac-inwestowac-na-gieldzie

https://kontostudenta.pl/skad_wziac_pieniadze/jak-zaczac-inwestowanie-na-gieldzie.html

https://gragieldowa.pl

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły