wtorek, 30 listopada, 2021

Krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa

Przeczytaj koniecznie

KOWR jest polska państwowa osoba prawna, będąca agencją wykonawczą, działająca na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 481).

Powstała 1 września 2017 roku na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 624). Połączyła dotychczasowe zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) i część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR). Od tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stała się jedyną agencją płatniczą dla Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Zadania KOWR to: gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (sprzedaż i dzierżawa), nieodpłatne przekazywanie gruntów i bezzwrotna pomoc finansowa, nadzór nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, wydawanie decyzji dotyczących zgody na prywatny obrót ziemią (tzw. UKUR), promocja polskich produktów rolno-spożywczych w kraju i zagranicą, opracowywanie oraz upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa składa się w centrali podzielonej na 6 pionów merytorycznych (innowacji i rozwoju, gospodarowania nieruchomościami, rynków rolnych, nadzoru nad spółkami, finansowo-administracyjny, operacyjny), 17 Oddziałów Terenowych (po jednym w każdym województwie, z wyjątkiem Zachodniopomorskiego, które posiada dwa OT) oraz ponad 60 biur zamiejscowych. Siedziba centrali instytucji mieści się na ul. Karolkowej 30 w Warszawie. Nadzór nad instytucją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

KOWR nadzoruje 41 spółek, w tym:

spółki hodowli roślin – 8

spółki hodowli zwierząt – 19

spółki hodowli koni i stada ogierów – 14

Autor:Mateusz Masłowski

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły