środa, 26 stycznia, 2022

Mikroprzedsiębiorca a jednoosobowa działalność gospodarcza

Przeczytaj koniecznie

Wybierając formę działalności zawodowej kierujemy się przede wszystkim tym, jaka forma prowadzenia biznesu okażę się dla nas najkorzystniejsza z punktu widzenia ekonomicznego i najodpowiedniejsza z punktu widzenia prawnego. Ostatnimi czasy w przestrzeni publicznej sporo było słychać na temat mikroprzedsiębiorców ze względu na dotacje, czy ulgi podatkowe spowodowane pandemią koronawirusa. Przy okazji tego, przedsiębiorcy zaczęli często zadawać sobie jedno, konkretne pytanie. Czy jednoosobowa działalność gospodarcza to również mikroprzedsiębiorstwo?

Charakterystyka mikroprzedsiębiorcy na tle JDG 

Podążając za definicją ustanowioną w art. 7 ustawy „Prawo przedsiębiorców” za mikroprzedsiębiorcę uznaje się osobę, która w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniała łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniała średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz,
  2. osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

Wszystkie te dane obliczamy według średniego kursu z ostatniego dnia roku poprzedniego. Z tego tytułu właśnie do mikroprzedsiębiorców jest zaliczany każdy podmiot, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudnia mniej niż 10 pracowników. Oczywiście, jeśli jednoosobowa działalność gospodarcza nie spełnia wymogów art.7 ustawy „Prawo przedsiębiorców” to taka działalność nie może być uznana za mikroprzedsiębiorstwo (np. w prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnionych średniorocznie jest 12 pracowników).

Atrakcyjność łączenia JDG i bycia mikroprzedsiębiorcą

Warto również wymienić benefity płynące z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i posiadania statutu mikroprzedsiębiorcy:

  • Dotacje i wsparcie materialne – przy jednoosobowej działalności gospodarczej, mikroprzedsiębiorca często może liczyć na różnego rodzaju dofinansowania ze strony rządu oraz instytucji pozarządowych. Jako dość niedawny przykład, można wskazać pomoc w związku z tarczą antykryzysową i 5000 zł bezzwrotnej zapomogi, która przysługiwała każdemu przedsiębiorcy
  • Opłaty i koszty – mikroprzedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą doliczyć pewne wydatki firmowe w koszty działalności. Do takich zaliczają się m.in.: możliwość zakupu samochodu na tzw. Leasing i obniżenie raty o część podatku VAT, abonament telefoniczny, wydatki biurowe itp.
  • Darmowe prowadzenie kont bankowych – W dzisiejszych czasach wiele banków posiada specjalne oferty skierowane do mikroprzedsiębiorców. Ofertami tymi są często całkowicie darmowe konta firmowe, w ramach których otrzymuje się bezpłatne karty bankowe, dokonuje bezpłatnych przelewów, czy bezpłatnego prowadzenia rachunku. W aktualnych czasach są to bardzo atrakcyjne oferty, które pozwalają mikroprzedsiębiorcom na zaoszczędzenie wielu pieniędzy.

Finalnie więc odpowiadając  na pytanie zawarte we wstępie – Zasadniczo tak, mikroprzedsiębiorca to osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Należy jednak pamiętać, że aby poprawnie utożsamiać jednoosobową działalność gospodarczą z byciem mikroprzedsiębiorcą, obligatoryjnie muszą zostać spełnione przesłanki zarówno z art. 3 oraz art. 7 ustawy „Prawo przedsiębiorców”.

Autor: Mateusz Rybczyński

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646),
  2. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-krok-po-kroku
  3. https://inewi.pl/Blog/kim-jest-mikroprzedsiebiorca
  4. https://msp.money.pl/wiadomosci/poradniki/artykul/kim-jest-mikroprzedsiebiorca,36,0,2417444.html
- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły