środa, 26 stycznia, 2022

Najważniejsze zmiany w prawie drogowym w 2020 i 2021 roku

Przeczytaj koniecznie

Brak obowiązku wożenia dokumentu prawa jazdy, czy też zakaz umieszczania tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczonym. To tylko niektóre zmiany wprowadzone w życie z początkiem grudnia 2020 r. w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. Prawo o ruchu drogowym (PRD). 

Prawo jazdy i tablica rejestracyjna

Od 5 grudnia 2020 r. na kierującym pojazdem nie ciąży już obowiązek wożenia ze sobą dokumentu prawa jazdy, gdyż służby przeprowadzające kontrolę mają możliwość uzyskania niezbędnych informacji z systemu elektronicznego. Warto wspomnieć, że od października 2018 r. kierowca nie ma obowiązku wożenia również dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz polisy OC. 

Kolejna istotna zmiana dotyczy tablic rejestracyjnych. Od 4 grudnia obowiązuje zakaz umieszczania na pojeździe tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone. Ponadto zakazane jest umieszczanie na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej. Zakaz dotyczący umieszczania zmniejszonych tablic w pojazdach nieposiadających miejsca na tego typu tablice spowodował obowiązek wymiany tablic niedostosowanych wymiarowo do miejsc konstrukcyjnych.

Rozszerzenie właściwości miejscowej starostów

Również od 4 grudnia została rozszerzona właściwość miejscowa starostów w sprawach dotyczących czasowej rejestracji pojazdów. Obecnie zgodnie z nowym brzmieniem art. 74 ust. 1 PRD rejestracji pojazdu może dokonać starosta właściwy ze względu na miejsce czasowego zamieszkania właściciela pojazdu. Wcześniej rejestracji czasowej dokonywał tylko starosta właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania właściciela pojazdu. Ponadto w celu przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Polski czasowej rejestracji może dokonać również organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce zakupu pojazdu lub jego odbioru. Co istotne, zgodnie z nowym brzmieniem art. 74 ust. 5 PRD nie ma obecnie obowiązku zwracania do starosty dokumentu pozwolenia czasowego po upływie okresu rejestracji czasowej. Nie zniesiono jednak obowiązku zwrotu tablic rejestracyjnych, chyba że czasową rejestrację dokonuje się w celu wywozu pojazdu za granicę.

To jednak nie koniec zmian…

Nowelizacja sierpniowa z 2020 r. nie objęła swoim zakresem wszystkich zaplanowanych przez prawodawcę założeń, dlatego też należało się spodziewać kolejnych zmian normatywnych w najbliższej przyszłości. Kilka dni wstecz, a dokładnie 25 lutego br. na posiedzeniu Sejmu ustalono ostateczny kształt kolejnej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Prezydent podpisał ustawę 5 marca, a nowe prawo wejdzie w życie 1 czerwca 2021 r.

Pierwszą ze zmian jest ujednolicenie prędkości w terenie zabudowanym. Od czerwca maksymalna prędkość dozwolona pojazdu wyniesie 50 km/h. Oznacza to, że w godzinach 23:00-5:00 nie będzie można poruszać się ze zwiększoną prędkością wynoszącą aktualnie 60 km/h. Utrzymane zostanie w mocy wyłączenie dotyczące dopuszczalnej prędkości pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynoszące 20 km/h.

Ponadto, zgodnie z przepisy nowelizującymi pieszy uzyska pierwszeństwo przed pojazdem na przejściach dla pieszych. Pierwszeństwo to nie będzie obowiązywać w stosunku do tramwaju. Prawodawca, przyznając pierwszeństwo pieszemu, nie zwalnia go z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności. Co ważne od czerwca wprowadzony zostanie zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych. 

Ostatnią długo wyczekiwaną zmianą w przepisach mającą na celu zmniejszenie ilości kolizji na drogach, jest zakaz jazdy w zbyt bliskiej odległości od drugiego pojazdu, tzw. „jazda na zderzak”. Zgodnie z przyjętą przez Sejm regulacją, kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Należy zaznaczyć, że przepisy nie będą stosowane podczas manewru wyprzedzania.

Autor: Maciej Szałęga

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły