środa, 26 stycznia, 2022

Ograniczenie ulgi abolicyjnej – jak nie zapłacić podwójnego podatku pracując za granicą?

Przeczytaj koniecznie

Z dniem 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy ograniczające możliwość korzystania z ulgi abolicyjnej. Rząd ograniczył kwotę dochodów do wysokości której przysługuje ulga abolicyjna do 1360 zł, de facto niemalże ją likwidując. W wyniku tej decyzji osoby pracujące za granicą i uzyskujące tam dochód będą zmuszone płacić podatek również w Polsce. 

Rząd, uzasadnia swoją decyzję, tłumacząc się tym, że podatnik orientujący się w prawie podatkowym, mając rozeznania w umowach zawieranych przez Polskę z innymi państwami może wybrać sobie kraj w którym chce uzyskiwać dochody, aby wyjść na tym jak najkorzystniej. Nie da się ukryć też, że likwidacja ulgi abolicyjnej jest oczywistym sposobem rządu na wpływy środków do budżetu, bez konieczności tworzenia nowych podatków czy podnoszenia tych już istniejących.

Czym w ogóle jest ulga abolicyjna?

Ulga abolicyjna pojawiła się w polskim prawie, w czasie gdy odbywała się masowa migracja obywateli naszego kraju do pracy w Wielkiej Brytanii. Wówczas do polskiego porządku prawnego została wprowadzona ulga abolicyjna, pozwalająca, bez potrzeby zmiany umów o podwójnym opodatkowaniu, wyrównać zasady rozliczania podatku.

W Polsce, w zależności od zawartej umowy o podwójnym opodatkowaniu stosowane są dwie metody rozliczania dochodów.

Pierwszą z nich jest metoda wyłączenia z progresją. Przy stosowaniu tej metody z opodatkowania wyłącza się dochody uzyskiwane przez podatnika za granicą, innymi słowy dochody te nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Wysokość tych dochodów służy jednak do obliczenia podstawy podatku, według, którego zostaną opodatkowane dochody w Polsce. 

Drugą metodą rozliczania dochodów jest metoda proporcjonalnego odliczenia, zwana także metodą zaliczenia – przy tej metodzie, w rozliczeniu rocznym, które podatnik składa w Polsce, od sumy dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą podatnik potrąca kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą. Jednak w sytuacji, w której podatek zapłacony za granicą jest niższy od tego zapłaconego w Polsce podatnik musi dopłacić różnicę.

Do tej pory dzięki uldze abolicyjnej Polacy pracujący za granicą, zarówno ci rozliczający swoje dochody metodą wyłączenia z progresją, jak i ci rozliczający je metodą proporcjonalnego odliczenia nie musieli dopłacać podatku w Polsce. 

Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2021 roku,  a więc konsekwencje tej decyzji podatnicy odczują na początku roku 2022, przy rozliczaniu dowodów za rok 2021. 

Jak więc uniknąć podwójnego opodatkowania?

Warunkiem zastosowania ulgi abolicyjnej jest uzyskiwanie dochodów za granicą przez osoby mające polską rezydencję podatkową. 

Art.  3. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

1a.  Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Osoby, które przeprowadziły się za granicę z rodziną i przebywają tam większą część roku mogą zrezygnować z polskiej rezydencji podatkowej. Aby tego dokonać wystarczy poinformować o tym zamiarze właściwy urząd skarbowy (określany według miejsca zamieszkania lub adresu siedzimy podatnika) i dzięki temu uniknąć płacenia podwójnego podatku. 

Autorka: Paulina Grzywacz

Źródła:

  • https://www.prawo.pl/kadry/rezygnacja-z-rezydencji-podatkowej-w-polsce-czy-trzeba-i-jak,504858.html
  • https://wzp.org.pl/lewiatan-likwidacja-ulgi-abolicyjnej-uderzy-w-firmy-i-pracownikow/
- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły