środa, 26 stycznia, 2022

Opłata mocowa, czyli nowy parapodatek, który najbardziej uderza w przemysł

Przeczytaj koniecznie

W 2021 r. odbiorcy energii elektrycznej na swoich rachunkach oprócz podwyżki prądu mogą dostrzec dwie nowe opłaty tzw. mocową oraz OZE. Największe emocje w branży przemysłowej tzw. energochłonnej wzbudza opłata mocowa, która powoduje wzrost kosztów zużycia energii przez przedsiębiorstwa.

Opłata mocowa uregulowana w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy jest opłatą za gotowość do zabezpieczenia dostaw prądu, przeznaczona na utrzymanie rezerw mocy. Operatorzy systemu przesyłowego, którzy dostarczają energię są zobowiązani do doliczania opłaty mocowej za usługę dystrybucyjną do wystawianych rachunków lub faktur. Podmiotami, które ponoszą opłaty są polscy przedsiębiorcy oraz gospodarstwa domowe.

Sposób obliczania uregulowany został w ustawie o rynku mocy (rozdział 3) i rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska, a stawki opłaty mocowej na kolejny rok i wybrane godziny doby przypadające na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc określa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgodnie z najnowszą informacją Urzędu Regulacji Energetyki Nr 63/2020 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021 r. opłata w przypadku przedsiębiorców jest pobierania w dni robocze (pon.-pt.) od godz. 7:00 do 22:00. Wysokość opłaty jest uzależniona do stopnia zużycia i wynosi 76,2 zł za każdą zużytą MWh (0,0762 zł/kWh).

Gospodarstwa domowe płacą stawkę miesięczną, zależną od rocznego zużycia energii elektrycznej.

  • 1,87 zł netto na miesiąc –zużywające rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej
  • 4,48 zł netto na miesiąc –zużywające rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej
  • 7,47 zł netto na miesiąc – zużywające rocznie powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej
  • 10,46 zł netto na miesiąc –zużywające rocznie powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej.

Szacuje się, że koszt opłaty mocowej poniesionej przez polskich przedsiębiorców, którzy są odbiorcami końcowymi wyniesie w tym roku ok. 6 mld zł. Obecnie jedynym sposobem na uniknięcie opłaty mocowej jest inwestycja w odnawialne źródła energii. Autoprodukcja energii jest długoterminowym i nowoczesnym rozwiązaniem. Przedsiębiorca może zainwestować w instalację fotowoltaiczną na dachach przedsiębiorstwa lub wybudować farmę PV na posiadanych gruntach. Co w konsekwencji pozwoli na korzystanie z własnych i nieobarczonych opłatą mocową źródeł energii.

Ustawa o rynku mocy przewiduje równieżulgę w wysokości opłaty mocowej dla odbiorcy przemysłowego, ale ze względu na brak notyfikacji KE w sprawie zgodności udzielonej pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, ulga nie ma zastosowania w polskim porządku prawnym.

Według najnowszych informacji Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało, że wycofa dotychczas procedowany przez KE wniosek dot. ulg dla przemysłu energochłonnego w rynku mocy. W najbliższym czasie rząd przedstawi uniwersalną formułę pomocy, która nie będzie wymagała notyfikacji KE.

Autorka: Agnieszka Górka

Źródła:

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2020 r. poz. 247),

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2009),

Informacja Urzędu Regulacji Energetyki Nr 63/2020 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021r z dnia 30 listopada 2020 r.

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły