środa, 26 stycznia, 2022

Optymalizacja podatkowa – czym jest i czy w jej procesie warto skorzystać z usług doradcy podatkowego

Przeczytaj koniecznie

Naturalnym zachowaniem podmiotów działających na rynku jest maksymalizacja zysków. Oczywistą przeszkodą w osiągnięciu tego celu są kolejno nakładane obciążenia podatkowe. W drodze do osiągnięcia płynności finansowej podatnicy mogą odpowiednio zredukować ciężar opodatkowania poprzez zastosowanie optymalizacji podatkowej.

Czym jest optymalizacja podatkowa

Pojęcie to jest używane w obrocie gospodarczym w sposób intuicyjny, bez pogłębionej analizy jego istotnych elementów podmiotowo-przedmiotowych. Możemy ten proces rozumieć jako dążenie do minimalizacji obciążeń podatkowych przez taki wybór czynności prawnych oraz taki dobór instrumentów polityki podatkowej, który zapewnia obniżenie łącznych obciążeń podatkowych, a tym samym maksymalizację zysku netto. W zależności od zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych w danym podatku, optymalizacja może jednak polegać nie tylko na redukcji ciężaru podatkowego, ale również na odsunięciu go w czasie, na przykład poprzez przesunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego. Optymalizacja podatkowa może być definiowana także jako konsekwencja braku regulacji podatkowo-prawnych, które wprowadzałyby nakaz ponoszenia ciężaru podatkowego w najwyższym z możliwych zakresów bądź zakaz uiszczania podatków w możliwie dopuszczalnej najniższej wysokości.

Metody optymalizacji podatkowej

Jest wiele metod i narzędzi optymalizacji podatkowej. Do najszybszych i najprostszych metod optymalizacji podatku dochodowego należy amortyzacja aktywów trwałych przedsiębiorstwa, a do najważniejszych technik – możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, wybór i zastosowanie degresywnej metody amortyzacji, wybór i zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych.

Wielkość rozliczeń przedsiębiorstw z podatku dochodowego determinuje forma organizacyjno-prawna tych podmiotów, przyjęty sposób opodatkowania oraz częstotliwość i wysokość dokonywanych wpłat.

Działania optymalizacyjne podejmowane są również w odniesieniu do podatku od towarów i usług. Do najprostszych metod zaliczyć można odpowiednie ukształtowanie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz przyjęty sposób rozliczania podatku należnego nad naliczonym.

Kontrowersje dotyczące procesu optymalizacji

Działania zmierzające do optymalizacji podatkowej powinny być czymś naturalnym w prowadzeniu własnej działalności, jednakże organy podatkowe traktują takie zachowania z pewną podejrzliwością. Co z punktu widzenia organu jest najważniejsze, działania te powodują zmiejszenie poboru danin publicznych i im dalej idą rozwiązania przyjęte przez podatników, tym bardziej fiskus będzie się im przyglądał. Niekiedy proces ten niewłaściwie kojarzony jest z unikaniem opodatkowania. Zasadniczą różnicę tworzy kryterium legalności. Optymalizacja w przeciwieństwie do unikania opodatkowania musi być przeprowadzona zgodnie z prawem. Nie ma w polskim prawie podatkowym normy prawnej, która nakazywałaby firmom kształtowanie swojej sytuacji prawnej w sposób skutkujący maksymalizacją obciążenia podatkowego. Wszelkie czynności prawne, które czynią zadość prawu i służą realizacji prowadzonej działalności, a których wypadkową jest wybranie korzystniejszej formy, wysokości czy też momentu powstania obowiązku podatkowego, są zgodne z prawem.

Czy w procesie optymalizacji warto skorzystać z usług doradcy podatkowego

Wiele firm korzysta z usług doradców podatkowych wprowadzając w życie optymalizację podatkową. Niewłaściwie przeprowadzony proces może przynieść więcej szkód niż korzyści ze względu na dotkliwe sankcje przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym. Warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, ponieważ jest on w stanie przeprowadzić firmę przez cały proces, jednocześnie samemu proponując konkretne rozwiązanie dla obniżenia obciążeń podatkowych. Jako że jego praca polega na stałym obserwowaniu zachodzących zmian w prawie podatkowym, stanowi świetne wsparcie aby uniknąć sytuacji przeoczenia nowych przepisów. Doradca podatkowy ocenia sytuację firmy niezależnie i często może dostrzec więcej możliwości jak i zagrożeń. 

Autor: Maciej Jankowski

Źródła:

  1. Jolanta Iwin-Garzyńska „Nowe oblicze optymalizacji podatkowej w Polsce”
  2. Aleksander Werner „Pojęcie planowania i optymalizacji podatkowej”
  3. https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/optymalizacja-podatkowa-czyli-sposob-na-nizsze-podatki/lv8h9cn
  4. https://mfiles.pl/pl/index.php/Optymalizacja_podatkowa
  5. https://ak-audyt.pl/prawo/optymalizacja-podatkowa-firmy-czym-jest-co-mozemy-zyskac/
- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły