Polityka prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Dla Właściciela niniejszej Strony internetowej Business&Law, ochrona danych osobowych Użytkownika jest kwestią niezwykle istotną. Właściciel podejmuje wszelkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochronę danych osobowych Użytkowników. 
 2. Wszystkie definicje zawarte w Regulaminie Strony internetowej Business&Law mają zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności. 
 3. Celem Polityki Prywatności jest przedstawienie zasad oraz zakresu danych osobowych Użytkownika, a także pouczenie o przysługujących mu prawach, jak i o obowiązkach Administratora owych danych. 
 4. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 5. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony internetowej www.businesslaw.pl jest Stowarzyszenie Business&Law, adres siedziby: ul. Ibn Siny Awicenny 32b/5, 54-619 Wrocław, email: kontakt@businesslaw.pl,  zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.
 6. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w celu wysyłania newslettera, dostosowania treści do preferencji Użytkownika, a także informowania go o nowych publikacjach. 
 2. Dane osobowe Użytkownika  są przetwarzane w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze oraz realizacji zadań zawierających interes publiczny. 
 3. RODZAJ DANYCH 
 4. Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały dobrowolnie udostępnione w formularzu przez Użytkownika. 
 5. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane “rozporządzenie RODO”, Użytkownik ma prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. usunięcia danych, w tym prawo do bycia zapomnianym,
 3. sprostowania danych,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony e. danych osobowych – w Polsce: Prezes Ochrony Danych Osobowych,
 5. ograniczenia przetwarzania danych,
 6. wniesienia sprzeciwu. 
 7. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane “rozporządzenie RODO”.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika.
 3. VII.NEWSLETTER
 1. W celu świadczenia usługi newsletter Strona internetowa pozyskuje od Użytkowników wszelkie niezbędne dane, w tym adres poczty elektronicznej. 
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podawania wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych. 
 3. Strona internetowa zastrzega sobie prawo do wszelkich udostępnianych treści w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
 4. Strona zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności oraz usługi NEWSLETTERA.