Etap konwersji z licealisty/ucznia technikum w studenta może być dla niektórych trudnym i problematycznym doświadczeniem, w szczególności na studiach prawniczych. Dlatego w celu ułatwienia nowym studentom prawa doświadczeni studenci chcą w tym artykule przedstawić najważniejsze porady jak w ogóle funkcjonować w czasie zajęć na uczelni oraz jak skutecznie przygotowywać się do sesji egzaminacyjnej.

Popularne powiedzenie brzmi, że najlepiej uczyć się na błędach innych bez potrzeby ich powtarzania, stąd decyzja o napisaniu tego artykułu. Zawiera on najistotniejsze rady sprawdzone na własnej skórze i pozwalające bezproblemowo przejść przez ten burzliwy 5-letni okres nauki.

Poznaj ludzi, stwórz kontakty

Pierwsza rada jest w gruncie rzeczy oczywista i sprawdza się w większości nowych okoliczności jak nowa praca czy właśnie rozpoczęcie studiów. Bez nowych znajomości i kontaktów funkcjonowanie na studiach, nie tylko prawniczych, będzie bardzo utrudnione. Brak kontaktów to brak informacji, brak dostępu do tańszych książek, skryptów oraz bezcennych porad co do form egzaminu na danych przedmiotach czy co do egzaminatorów i ich wymagań.

Kluczowe jest zatem, aby już na początku szybko stworzyć kontakty z ludźmi. Wartościowe będzie poznanie studentów ze starszych roczników, którzy mogą nam przekazać niezbędną wiedzę o wykładowcach i egzaminatorach z danych przedmiotów, a to już połowa sukcesu na studiach. Dlatego warto dołączać do stowarzyszeń studenckich, kół naukowych, gdzie spotykają się studenci z każdego rocznika. Będzie to świetna okazja do wymiany swoich spostrzeżeń i doświadczeń. A poza wymiernymi korzyściami można również poznać świetnych i inteligentnych ludzi i stworzyć znajomość na lata. 

Pytaj

Kto pyta nie błądzi. Brak wiedzy to nie powód do wstydu. Dlatego każdy początkujący student prawa powinien zadawać jak najwięcej pytań, aby dowiedzieć się o wszelkich istotnych kwestiach związanych ze studiami. Przykładowo jakie podręczniki/skrypty są skuteczne w nauce na egzamin z danych przedmiotów, czego konkretnie wymagają ćwiczeniowcy i egzaminatorzy od studenta, na co szczególnie zwracać uwagę podczas nauki. Również składają się na to podstawowe pytania: jak poruszać się po uczelni, wydziale, ale także co można robić po zajęciach w wolnym czasie.

Polecamy także sprawdzać ksera na uczelniach i wydziałach. Właśnie tam warto szukać i pytać o przydatne materiały, które mogą się okazać zbawienne w nauce i powtórkach do kolokwiów i egzaminów. A z naszego doświadczenia notatki i skrypty z wydziałowego ksera pozwoliły zdać wielu studentom niejeden wymagający egzamin.

Nie taki profesor straszny jak go malują?

Dla studentów pierwszego roku kolejną nowością będzie zetknięcie się z kadrą akademicką (magistrami, doktorami, doktorami habilitowanymi, profesorami), co także jest świetnym życiowym doświadczeniem. W tej kwestii należy pamiętać, że każdy wykładowca i ćwiczeniowiec ma swój styl nauczania, tłumaczenia i kontaktu ze studentami. Dlatego tak istotne jest uczęszczanie na ćwiczenia i wykłady, aby dobrze poznać wykładowcę oraz jego wymagania co do zaliczenia ćwiczeń lub egzaminu. 

W kontaktach z kadrą akademicką nie ma nic nadzwyczajnego. Jednakże istotnym elementem jest dobre konstruowanie maili oraz podstawowa kultura w kontaktach międzyludzkich. 

Istotną rzeczą jest to, aby korzystać z godzin przeznaczonych na konsultacje. Jest to czas przeznaczony dla studenta, a każdy wykładowca ma obowiązek w określonych dniach i godzinach być do dyspozycji. Warto również pamiętać, że nie wszyscy kwapią się do szybkiego odpowiadania studentom na zadane pytania. Dlatego tak ważna jest  wytrwałość w uzyskiwaniu odpowiedzi na zadane pytania od kadry. Kto będzie miał odpowiedź na to jak zaliczyć ćwiczenia oraz egzaminy jak nie wykładowca i egzaminator, prawda?

Rozplanuj to

Jest to jedna z najistotniejszych rad na studiach prawniczych. Właściwe wykorzystanie czasu na naukę może okazać się kluczowe w zaliczeniu wszystkich egzaminów na studiach. Gdy po raz pierwszy zetkniemy się z podręcznikami i ustawami, może się to okazać dla niektórych przytłaczające. Każdy podręcznik liczy sobie kilkaset stron, a mnożąc to przez parę przedmiotów w semestrze, liczba stron do przerobienia robi wrażenie. Nie mówiąc już o trudnym języku prawnym zawartym w ustawach, które są punktem wyjścia w nauce do egzaminów.

Dlatego każdy młody adept prawa powinien wypracować sobie swój własny system nauki. Powinien się on opierać na systematycznej, codziennej powtórce materiału, czasem nawet ponad to co zostało wyłożone na ćwiczeniach i wykładach. Gwarantujemy, że tak opracowany system jest o wiele efektywniejszy niż nauka na 2 tygodnie przed sesją. 

Kolejną radą na planowanie będzie także korzystanie z przedterminów oraz dogodnego wyboru terminów egzaminów w czasie sesji. Nie ma nic gorszego niż skumulowanie sobie 2 albo nawet 3 egzaminów w ciągu jednego dnia. Za to nagrodą za dobre planowanie będą długie i bezpoprawkowe wakacje, które można poświęcić na realizowanie się na praktykach zawodowych itp. Należy pamiętać, że egzaminatorzy żądają spełnienia określonych kryteriów, aby przystąpić do egzaminu przedterminowego.

Motywacja

Zła ocena, niezdanie egzaminu czy poprawka to na studiach chleb powszedni. Dlatego przejmowanie się tym nic w zasadzie nie daje. Nie oznacza to, że jest się gorszym studentem oraz że ktoś nie nadaje się na prawo. Z naszych obserwacji wynika, że wielu studentów naprawdę przejmuje się tymi kwestiami. Niektóre osoby były załamane i zestresowane faktem niezdania jakiegoś egzaminu, co w żaden sposób nie jest tego warte. Poprawki, ponowne zaliczenia oraz warunki są wpisane w każdy kierunek studiów, nie tylko prawniczych. Przez dużą ilość wiedzy, którą należy przyswoić w porównaniu do np.: liceum, często osoby z pierwszego roku studiów nie potrafią zrozumieć i przyzwyczaić się do nowych realiów. Stąd ten przeskok może wiele osób na początku szokować i nadmiernie stresować, w sytuacji nieodpowiedniego rozłożenia w czasie swoich obowiązków. Dlatego sytuacje niezaliczenia niektórych przedmiotów są normą, a nie powodem do wyrywania włosów z głowy.

Etap

To oczywiście nie wszystkie rady jakich można udzielić świeżo upieczonemu studentowi. Opisane w tym artykule wskazówki z pewnością będą dla pierwszoroczniaków dużą pomocą. Na koniec zostawiliśmy jeszcze jedną, małą radę. 

Studia są dla każdego tylko i aż kolejnym etapem w życiu. Etapem, który jest relatywnie krótki, ale dający wiele świetnych wspomnień i doświadczeń. Jednakże każdy etap w końcu przemija, a cele się zmieniają. Dlatego studia powinny być traktowane jako narzędzie do dalszego rozwoju, a nie być celem samym w sobie. Zmiana tej perspektywy z pewnością pomoże dynamicznie przejść przez proces nauczania, zdania wszelkich egzaminów i wejścia w dorosłe życie jako wykształcony prawnik (magister prawa).

Rady zebrali i przygotowali: Karolina Saska, Jakub Steciuk, Maciej Jankowski, Marcin Niedzwiecki (studenci IV roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim)

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here