Na studiach prawniczych, podobnie jak na studiach medycznych (choć nie mamy pewności czy medycy podzielają ten pogląd) studenci są zawaleni ilością materiału do opanowania na zaliczenie każdego przedmiotu. Są wśród nas tacy, którzy wkuwają podręczniki dniami i nocami, po czym brakuje im już czasu na rozwijanie konkretnych zainteresowań lub na zdobycie doświadczenia praktycznego. Nie zawsze jest to przecież obowiązkiem studenta (poza odbyciem obowiązkowej praktyki zawodowej), a od zaliczenia kolokwium i egzaminu zależy nasze “być albo nie być” na studiach. Działalność pozastudencka nie jest obowiązkowa – ale mimo to, naprawdę warto!

Znaczenie praktyki w pracy prawnika.

Studia prawnicze mają charakter teoretyczny. Poza przedmiotem dotyczącym obsługi prawniczych baz danych, który na większości uczelni odbywa się w formie laboratorium na pierwszym roku studiów – próżno szukać na tych studiach zajęć praktycznych. Program składa się z wykładów i ćwiczeń, których najbardziej praktyczną formą jest rozwiązywanie kazusów. Z drugiej jednak strony, praca w większości zawodów prawniczych polega na rozwiązywaniu problemów prawnych w sposób dalece odmienny od sposobu przyjętego na zajęciach w toku studiów. Prawnicy, poza umiejętnością wnikliwej analizą przepisów prawa, muszą posiadać szereg umiejętności praktycznych, których nie da się nabyć na teoretycznych studiach.

Zestaw tych umiejętności można zaobserwować tylko idąc na praktyki lub staż. Podczas studiów omawia się aspekty formalne procesów sądowych, natomiast podczas praktyk w kancelarii prawnej studenci mogą nauczyć się, jak w rzeczywistości wygląda praca nad sprawą, jak przeprowadza się spotkania z klientami. Przede wszystkim już na starcie student przekonuje się, że sposób komunikacji, jakiego uczy się na studiach, na niewiele się zdaje. Łacińskie paremie sprawdzają się świetnie w rozmowie lub wymianie pism procesowych z drugim prawnikiem, ale umiejętność wyjaśnienia skomplikowanego zagadnienia prawnego w prostych słowach klientowi można nabyć tylko w praktyce.

Co więcej, na praktykach w kancelarii prawnej lub w dziale prawnym przedsiębiorstwa można często znaleźć swojego zawodowego mentora. Osobę, na której młody adept prawa może się wzorować, której osiągnięcia będą motywować do działania i która udzieli cennych rad dotyczących prawniczej drogi zawodowej. Odbywając praktyki w sądzie lub w prokuraturze można z kolei odkryć, jak działa prawo procesowe w praktyce, ile czeka się na odpowiedź na pismo i z czego to wynika. Z tych względów warto skorzystać z tego, że podczas studiów z łatwością można zdobyć praktyki w sądzie.

Początki specjalizacji – działalność w kołach i stowarzyszeniach.

Poza praktyką w kancelarii, sądzie czy przedsiębiorstwie, w czasie studiów prawniczych warto również udzielać się w organizacjach studenckich i kołach naukowych. Działalność ta pozwoli na zintegrowanie się z innymi studentami, również starszymi, którzy mogą pomóc podczas dokonywania wielu studenckich wyborów – począwszy od wyboru dobrych ćwiczeniowców, przez najlepszy wf, aż podzielenie się doświadczeniem w nauce do egzaminów. Często w ten sposób zawiera się wieloletnie przyjaźnie, które mogą przetrwać koniec studiów.

Poza tym, działalność w kołach naukowych jest pierwszym sposobem na zgłębienie interesującej gałęzi prawa. Nie sposób omówić wszystkich dziedzin prawa nawet na pięcioletnich studiach, a kiedy któraś wyda Ci się szczególnie ciekawa – możesz wstąpić do właściwego koła naukowego. Często na etapie studiów aktywność w kole naukowych jest pierwszą możliwością na wykazanie zainteresowanie daną dziedziną prawa. Co więcej, organizacje studenckie i koła naukowe często podejmują współprace z kancelariami prawnymi, które zapraszają ich członków na praktyki i staże studenckie.

Jeśli działalność w formie zwykłego członka organizacji lub koła nie jest dla Ciebie wystarczająca – zawsze możesz zaangażować się bardziej w jego działalność i znaleźć się w zarządzie lub kierownictwie organizacji. Ta rola to często również pierwsza styczność z zarządzaniem projektami i zadaniami, sprawdzenia się we współpracy w grupie oraz możliwość zrealizowania własnych pomysłów i projektów naukowych.

Wybór zależy więc od tego, jaki macie plan po studiach.

Tylko jak znaleźć na to wszystko czas? Każdy student musi przecież na bieżąco zdawać obowiązkowe przedmioty, warto też postarać się o dobre oceny. Jakie aktywności pozastudencie wybrać?

Odpowiedź nie jest prosta, ale może poniekąd zależeć od wybranej ścieżki zawodowej. Jeśli po studiach prawniczych planujesz iść na aplikację adwokacką lub radcowską, najlepiej, jeśli podczas studiów zdobędziesz również doświadczenie w kancelarii prawnej lub w dziale prawnym przedsiębiorstwa oraz odbędziesz praktyki w sądzie. Doświadczenie praktyczne zdobyte w czasie studiów da Ci ogromną przewagę w trakcie aplikacji. Jeśli jednak bardziej skłaniasz się bardziej ku karierze na uniwerystecie i chcesz rozwijać się naukowo, dobrze jest zaangażować się w działalność koła naukowego lub organizacji studenckiej. Koła naukowe organizują spotkania, dyskusje, projekty i konferencje naukowe, podczas których możesz spróbować swoich sił w wygłaszaniu referatów naukowych i pisaniu artykułów.

Czas na studiach prawniczych jest ograniczony i nie da się zaangażować we wszystko. Poza działalnością studencką i pozastudencką dobrze jest wykorzystać czas studiów na zawieranie przyjaźni i zbieranie cennego doświadczeń. Obok nauki do kolokwiów i egzaminów można wybrać dla siebie najlepsze spośród różnych rodzajów aktywności pozastudenckich. Najłatwiej poświęca się czas na to, co nas naprawdę interesuje.

Porady spisała: Klaudia Sałdan

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here