środa, 26 stycznia, 2022

Prosta Spółka Akcyjna – podstawowe założenia

Przeczytaj koniecznie

Prosta Spółka Akcyjna – podstawowe założenia

Już 1 marca 2021 r. do polskiego porządku prawnego, wejdzie nowy typ spółki – Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jej wprowadzenie jest odpowiedzią na potrzeby start-upów dla których dotychczasowo istniejące formy prawne okazały się być niewystarczające. 

Polska regulacja jest wzorowana na funkcjonujących już w innych krajach europejskich podobnych rozwiązaniach, oferujących rozwijającej się branży start-upów elastyczność i swobodę działania. Według założeń ustawodawcy nowa spółka ma łączyć w sobie cechy innych spółek, zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych.

Brak kapitału zakładowego

Jednym z podstawowych założeń PSA jest brak minimalnego kapitału zakładowego, który ma umożliwiać przedsiębiorcom niedysponującym jeszcze odpowiednimi środkami rozpoczęcie działalności. Co więcej, w PSA nie występuje kapitał zakładowy, a zupełnie nowa konstrukcja – kapitał akcyjny, o minimalnej wysokości 1 złotego. Na kapitał ten przeznacza się wkłady zarówno pieniężne jak i niepieniężne, w zamian za akcje. Wysokość kapitału nie jest określona w umowie spółki, a jedynie w rejestrze, co pozwala na jego zmianę bez podejmowania uchwały.

Możliwość wnoszenia wkładów w postaci świadczenia pracy lub usług

W odróżnieniu od innych spółek kapitałowych, wkładem na pokrycie akcji może być świadczenie pracy lub usług. Jednakże nie może on zostać przeznaczony na kapitał akcyjny. Dopuszczalność wnoszenia tego typu wkładów ma być ułatwieniem dla start-upów, często tworzonych przez młodych, przedsiębiorczych ludzi, niekoniecznie dysponujących ogromnym majątkiem, ale za to mających do zaoferowania spółce swoją pracę, umiejętności, wiedzę czy pomysły, które są siłą napędową całego przedsięwzięcia. Oznacza to, że akcjonariuszem PSA może zostać osoba wnosząca wyłącznie swoją pracę, bez oferowania jakichkolwiek dóbr materialnych.

Elastyczność kształtowania systemu organów PSA

Nowe przepisy pozostawiają akcjonariuszom wybór pomiędzy dualistycznym systemem organów a monistycznym. Dualistyczny system oznacza funkcjonowanie spółki za pomocą zarządu oraz rady nadzorczej, które dzielą się kompetencjami. Natomiast system monistyczny pozwala na ustanowienie rady dyrektorów, prowadzącej sprawy spółki. Decyzja, który system przyjąć, należy do akcjonariuszy.

Dematerializacja akcji oraz rejestr akcjonariuszy

Zgodnie z nowymi przepisami akcje prostej spółki akcyjnej nie mają formy dokumentu. Zamiast tego będą miały one charakter zapisu cyfrowego w systemie teleinformatycznym. Akcje będą podlegały zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np. dom maklerski, bank) lub notariusza. Rejestr ten będzie jawny dla spółki oraz każdego akcjonariusza.

Swoboda kształtowania relacji pomiędzy akcjonariuszami

Jednym z podstawowych założeń regulacji jest wprowadzenie daleko idącej swobody kształtowania relacji pomiędzy wspólnikami. Będą oni mieli możliwość formowania mechanizmów kontroli nad spółką. W szczególności, ustawodawca nie wprowadza ograniczeń w uprzywilejowaniu akcji, w tym w tworzeniu akcji założycielskich, co pozwala wspólnikom na utrzymanie nad nią kontroli, pomimo pozyskiwania kapitału od inwestorów.

Prosta spółka akcyjna wprowadza rozwiązania dotąd niespotykane w innych spółkach handlowych, których celem jest uelastycznienie i uproszczenie prowadzenia działalności przede wszystkim przez start-upy, które będą miały szansę na wykorzystanie mechanizmów oferowanych przez nowe przepisy do optymalnego kształtowania swojego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb start-upów. Prosta spółka akcyjna przedstawia wiele zalet na tle innych dostępnych spółek handlowych. Z pewnością będzie stanowiła atrakcyjną formę prowadzenia działalności. 

Autorka: Karolina Saska

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły