środa, 26 stycznia, 2022

Rotacje w Naczelnej i Okręgowych Radach Adwokackich

Przeczytaj koniecznie

W marcu można było dostrzec szereg zmian na najważniejszych stanowiskach w naczelnej i okręgowych radach adwokackich. Jakie są to zmiany i czym były spowodowane?

W 14 z 24 okręgowych rad adwokackich stanowisko dziekana zostało objęte przez „debiutantów” w tej roli, w 3 zwyciężyli kandydaci po przerwie, którzy powtórnie obejmą starą posadę, a w 7 pozostałych, dziekani zostali wybrani na drugą kadencję zaraz po wypełnieniu pierwszej. W Łodzi wygrał mec. Sylwester Redeł, zastąpił on mec. Jarosława Szymańskiego. W Poznaniu nowym dziekanem stał się mec. Tomasz Jachowicz, miejsca ustąpił mu mec. Maciej Gutowski. Obaj, byli już dziekani z Łodzi i Poznania startowali na stanowisko prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Nowymi twarzami  pochwalić mogą się także m.in. ORA z Wrocławia (mec. Sławomir Krześ), Częstochowy (mec. Marcin Karpiński), Gdańska (mec. Bartosz Golejewski), Szczecina (mec. Piotr Dobrołowicz), Zielonej Góry (mec. Filip Woziński), Bydgoszczy (mec. Michał Bukowiński), Białegostoku (mec. Jowita Natalia Grochowska), Bielska-Białej (mec. Krzysztof Stec), Krakowa (mec. Aleksander Gut), Lublina (mec. Bartosz Przeciechowski), Rzeszowa (mec. Marcin Cichulski) oraz Wałbrzycha (mec. Jerzy Świteńki). Raz jeszcze kierować ORA będą: mec. Jan Kwietnicki w Toruniu, mec. Joanna Kaczorowska w Płocku oraz mec. Wojciech Troszkiewicz w Siedlcach. Stanowiska utrzymane zostały w Katowicach (mec. Roman Kusz), Kielcach (mec. Jerzy Zięba), Koszalinie (mec. Ryszard Bochnia), Olsztynie (mec. Stefan Salomon), Radomiu (mec. Marek Jagielski), Opolu (mec. Marian Jagielski) oraz stołecznej Warszawie (mec. Mikołaj Pietrzak). 

Czym spowodowane są tak liczne zmiany? Odpowiedzi na te pytanie dostarcza nowo wybrany dziekan we Wrocławiu mec. Sławomir Krześ. Powodem jest ograniczenie piastowania stanowiska dziekańskiego w ORA do 2 kadencji. Taki okres właśnie zajmował nową posadę mec. Krzesia jego poprzednik, mec. Andrzej Grabiński. Nowy wrocławski dziekan twierdzi, że: „Choć na początku kariery adwokackiej chciałem zostać dziekanem, to z nim bym nawet w szranki nie stawał”. Dodaje, także: „Widzę też w naszej izbie zmianę pokoleniową, wśród sześciu członków prezydium mamy trzy osoby bardzo młode, które wcześnie angażują się w działalność samorządową, i sądzę, że z tej grupy wyłoni się kolejny dziekan. Mam też nadzieję, że podobna zmiana nastąpi na szczeblu centralnym”. Liczne zmiany oraz wprowadzanie „świeżej krwi” na najwyższych stanowiskach w okręgowych radach adwokackich mogą tworzyć także pytania dotyczące kompetencji nowych dziekanów oraz czy będą w stanie kierować radami co najmniej tak efektywnie jak ich poprzednicy. Moim zdaniem nie powinno to budzić żadnych obaw, ponieważ wskazani wyżej „debiutanci” są doświadczonymi i znanymi adwokatami w skali swoich okręgów oraz nierzadko całego kraju. Znaczna część z nich pełniła w przeszłości funkcje kierowników szkolenia aplikantów, kierowników szkoleń zawodowych, rzeczników dyscyplinarnych, wicedziekanów, skarbników, sekretarzy czy członków prezydium swoich okręgowych rad. Te funkcje obrazują, że nie są to osoby z przypadku, a nawet przygotowywane już wcześniej do objęcia stanowiska dziekana w danej okręgowej radzie adwokackiej.

Zmiany na szczeblu krajowym

Dnia 19 marca 2021 roku na XIII Krajowym Zjeździe Adwokatury w Bydgoszczy odbyły się wybory na prezesa Narodowej Rady Adwokackiej. Kandydatami byli mec. Joanna Parafinowicz, mec. Jacek Trela, mec. Jarosław Szymański, mec. Maciej Gutowski oraz mec. Przemysław Rosati. Mimo że oficjalnie miejscem zjazdu była Bydgoszcz, to 330 delegatów z 24 rad adwokackich uczestniczyło w wydarzeniu w sposób zdalny. Finalnie zwycięzcą okazał się reprezentant warszawskiej izby mec. Przemysław Rosati z wynikiem 173 głosów. Od 25 listopada 2016 r. jest członkiem NRA. Uczestniczył w pracach komisji ds. praktyki adwokackiej NRA oraz komisji kształcenia aplikantów adwokackich NRA. Pełni także funkcję sekretarza Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych – jak głosi oficjalny komunikat. W wyborach na prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wygrał mec. Jacek Ziobrowski, zaś na rzecznika dyscyplinarnego adwokatury, obecna rzecznik mec. Ewa Krasowska. Mec.Sławomir Ciemny został przewodniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Autor: Marcin Niedzwiecki

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły