środa, 26 stycznia, 2022

Różnica pomiędzy „Signing” i „Closing” w transakcjach M&A

Przeczytaj koniecznie

Sprawne podpisanie (signing) i zamknięcie (closing) transakcji są kluczem do sukcesu każdej fuzji lub przejęcia. Choć może się to wydawać rutynowe, podpisanie i zamknięcie transakcji wymaga starannych szczegółów i przygotowań. Dla profesjonalistów M&A podpisanie i zamknięcie to najważniejsze elementy każdej transakcji, dlatego też muszą być oni dobrze zorganizowani i przygotowani, tak aby problemy pojawiające się w ostatniej chwili nie wstrzymywały procesu. Podczas gdy kupujący i doradcy mogą pracować nad wieloma ofertami w tym samym czasie, nie wszystkie z nich zostaną doprowadzone do końca. Może to być spowodowane trudną konkurencją licytantów lub po prostu dlatego, że kupujący i sprzedający nie mogą w pełni spełnić swoich oczekiwań. Podpisy pod oficjalną umową kupna stanowią pierwszy punkt zwrotny, ponieważ podpisana umowa przedstawia uzgodnione warunki. Co więcej, trudno jest każdej ze stron odejść od umowy. Chociaż podpisywanie i zamykanie może mieć miejsce jednocześnie, często istnieje luka kilku miesięcy pomiędzy nimi. Czym więc dokładnie jest wspomniane wcześniej „Signing” i „Closing” i jakie są różnice między nimi?

  1. Definicja „Signing” 

Podpisywanie odnosi się do procesu umownego uzgadniania warunków transakcji. Kupujący i sprzedający zazwyczaj podpisują pisemną umowę kupna-sprzedaży. Umowa określa warunki transakcji, jak również prawa i obowiązki, które pojawiają się wraz z przeniesieniem własności. Umowa jest określana jako umowa zakupu aktywów (APA) gdy przedmiotem transakcji są aktywa. Jest to tzw. umowa sprzedaży akcji (SPA) gdy w grę wchodzą akcje spółki. Samo podpisanie umowy nie musi skutkować faktycznym przeniesieniem własności, ponieważ mogą istnieć pewne warunki, które muszą zostać spełnione. Te tak zwane “warunki zamknięcia” są uzgodnione w umowie kupna i wymagają spełnienia przed przeniesieniem praw własności ze sprzedającego na kupującego. 

  1. Okres przed zamknięciem

Jeżeli pomiędzy podpisaniem umowy a jej zamknięciem upływa pewien czas, cel i nabywca przygotowują wszystkie dokumenty związane z zamknięciem i spełniają wszystkie warunki zamknięcia (np. uzyskanie zgód rządowych i zgód stron trzecich, uzyskanie od kluczowych pracowników podpisania umów o pracę z nabywcą). Długość okresu przed zamknięciem może być różna, w zależności od warunków zamknięcia, które muszą zostać spełnione.

  1.  Definicja „Closing”

Zamknięcie odnosi się do zakończenia transakcji i przeniesienia własności. Jest to data, od której nabywca sprawuje faktyczną kontrolę nad aktywami lub przedsięwzięciem. Po podpisaniu umowy strony muszą podjąć wszystkie działania, które są wymagane do pomyślnego zakończenia transakcji. Te warunki zawieszające są określane przez obie strony przed podpisaniem umowy i mogą opierać się na przepisach obowiązujących w danym kraju. W wielu przypadkach uzyskanie zezwolenia antymonopolowego jest jedynym, a czasem nawet najistotniejszym warunkiem. Wszystkie inne warunki, które nie są wymagane przez prawo, pozostają w gestii kupującego i sprzedającego i w dużej mierze zależą od ich siły negocjacyjnej.

Ponadto strony uzgadniają datę zamknięcia albo już w umowie kupna-sprzedaży, albo wkrótce po podpisaniu, kiedy data zakończenia wszystkich warunków jest przewidywalna. Zazwyczaj cena zakupu staje się wymagalna dopiero wtedy, gdy wszystkie wymagania zostaną spełnione. 

  1. Podsumowanie

Podczas gdy podpisanie umowy odnosi się do uzgodnienia warunków, zamknięcie stanowi faktyczny akt sprzedaży akcji lub aktywów. Pomiędzy podpisaniem umowy a jej zamknięciem muszą zostać spełnione tzw. warunki zamknięcia, aby transakcja mogła zostać pomyślnie zakończona. Tylko wtedy, gdy warunki są spełnione (lub uchylone), własność akcji może przejść ze sprzedającego na kupującego. Rzadko udaje się uniknąć przerwy między podpisaniem a zamknięciem umowy, która w skomplikowanych przypadkach może trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Ze względu na niepewność dla obu stron, okres pomiędzy podpisaniem umowy a jej zamknięciem powinien być jak najkrótszy. Ponadto uzgodnione prawa do odstąpienia od umowy i wymogi dotyczące wykonania powinny być ograniczone do minimum. Prawo do zysków przechodzi na kupującego albo z mocą wsteczną w momencie poprzedzającym podpisanie umowy, albo w momencie zamknięcia transakcji, w zależności od zastosowanego mechanizmu (lock box vs. closing accounts).

Autorka: Wiktoria Sadowski

Źródła:

DLA PIPER “Mergers and acquisitions: overview of a transaction”

Practical Law Corporate & Securities “Signing and Closing M&A Transactions Toolkit”

Merger – Strategy “What is the Difference Between Signing and Closing?”

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły