środa, 26 stycznia, 2022

SPAC, czyli Special Purpose Acquisition Company – najnowszy trend wśród inwestorów

Przeczytaj koniecznie

W ostatnich miesiącach co raz popularniejsze, w szczególności w Stanach Zjednoczonych stało się wejście na giełdę tzw. tylnymi drzwiami. Spółki dokonują tego za pomocą podmiotów zwanych w skrócie SPAC (ang. Special Purpose Acquisition Company). 

Czym jest SPAC?

SPAC, czyli Special Purpose Acquisition Company, co w języku polskim może zostać przetłumaczone jako spółka specjalnego przeznaczenia, są to spółki notowane na giełdzie, tworzone wyłącznie po to, aby przejąć inną spółkę. Nie prowadzą one działalności gospodarczej ani nie posiadają żadnych aktywów. Zazwyczaj SPAC są tworzone lub sponsorowane przez grupę inwestorów, cieszących się już doświadczeniem w danej dziedzinie. Spółki te wchodząc na giełdę, zbierają środki, w celu przejęcia innej firmy. 

Jak to działa?

SPAC są dla rozwijających się spółek sposobem na przejście z prywatnego do publicznego obrotu w sposób znacznie mniej skomplikowany, niż klasycznie, poprzez dokonanie pierwszej oferty publicznej (IPO). IPO jest procesem, który wymaga niekiedy wielomiesięcznego, a nawet wieloletniego przygotowania. Ponadto niezbędne jest skorzystanie z usług specjalisty zajmującego się emisją, upoważnionego do jej przeprowadzania (najczęściej są to maklerzy bądź banki inwestycyjne) oraz przygotowania prospektu emisyjnego, będącego dokumentem zawierającym szczegółowe informacje dotyczące spółki, mającej zamiar wejść na giełdę. 

W przypadku wejścia na giełdę przy wykorzystaniu SPAC, proces ten jest krótszy i umożliwia pominięcie licznych formalności. Po pierwsze grupa inwestorów tworzy spółkę specjalnego przeznaczenia. Następnie przechodzi ona przez cały proces wejścia na giełdę, czyli dokonuje pierwszej oferty publicznej. Zdobyte w ten sposób środki lokowane są na specjalnym koncie i mogą one zostać wykorzystane wyłącznie w celu przejęcia innej spółki. Ma ona zazwyczaj na to 2 lata. Jeżeli po upływie tego okresu SPAC nie dokona takiej transakcji, środki zdeponowane na koncie, wrócą do inwestorów, którzy kupili wcześniej oferowane przez nią akcje czy inne papiery wartościowe.  

Przejęta przez SPAC firma, staje się jej częścią i tym samym zostaje wprowadzona na giełdę. Innymi słowy firma taka łączy się ze spółką, którą jest SPAC, będącą już w obrocie publicznym, omijając długotrwały proces wejścia na giełdę poprzez pierwszą ofertę publiczną.

Rosnący trend

SPAC nie jest czymś nowym, co niedawno pojawiło się na rynku. Wręcz przeciwnie, spółki takie istnieją od lat. Jednakże w ostatnim czasie, inwestowanie w nie stało się trendem wśród graczy giełdowych. W 2019 r. na giełdę weszło 59 takich spółek. W wyniku przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej zyskały one około 13,6 mld dolarów. Natomiast 2020 r. był dla nich rekordowy – procesu takiego dokonało aż 248 SPAC, zdobywając około 83,3 mld dolarów. Zainteresowanie nimi stale rośnie i można oczekiwać, że w 2021 r. będzie ich jeszcze więcej. Przez pierwsze dwa miesiące 2021 r. na giełdę weszło już 180 takich spółek.

Inwestowanie w tego typu spółki cieszy się atrakcyjnością, nie tylko ze względu na możliwość dużego zysku, ale też między innymi z tego względu że oferują one zwrot włożonych środków w przypadki nieprzeprowadzenia przejęcia spółki w ciągu dwóch lat. Jednakże nie oznacza, to że inwestycja ta nie jest obarczona żadnym ryzykiem. Wręcz przeciwnie, jak wskazują statystyki, wielu inwestorów traci więcej niż zyskuje. Kupując akcję SPAC, gracz giełdowy nie wie jaka firma zostanie przejęta w przyszłości. Twórcy SPAC umieszczają jedynie informacje na temat preferowanej branży, w którą będą inwestować. Firma, której przejęcia dokona SPAC, może ponieść w przyszłości porażkę i tym samym zainwestowane w nią środki zmniejszą swoją wartość.

Spółki specjalnego przeznaczenia stale zyskują na popularności wśród inwestorów w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, wiele znanych osobistości uruchamia lub planuje w przyszłości stworzenie bądź zainwestowanie w SPAC, licząc na ogromne zyski. Warto tu wspomnieć choćby o słynnym koszykarzu Shaquillu O’Nealu, który założył własną spółkę tego typu – Forest Road Acquisition Corp., mającej w przyszłości dokonać transakcji w branży technologicznej i medialnej.

Autorka: Karolina Saska

Źródła:

https://www.forbes.com/advisor/investing/spac-special-purpose-aquisition-company/ [dostęp: 14.04.2021]

https://www.cnbc.com/2021/01/30/what-is-a-spac.html [dostęp: 14.04.2021]

https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/spac-czyli-wehikul-zastepujacy-ipo/ [dostęp: 14.04.2021]

https://www.sportico.com/business/finance/2020/shaq-spac-oneal-mlk-iii-join-spac-1234614560/ [dostęp: 14.04.2021]

https://moneyfortherestofus.com/318-what-is-a-spac/ [dostęp: 14.04.2021]

https://www.spacanalytics.com/ [dostęp: 14.04.2021]

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły