środa, 26 stycznia, 2022

Telemedycyna ograniczona – zmiany prawne od 15 marca

Przeczytaj koniecznie

Przyjęto ostateczną treść rozporządzenia w sprawie teleporad udzielanych w ramach POZ. Od teraz teleporady te nie będą mogły się odbyć m.in. dla dzieci do 6. roku życia, w związku z chorobą przewlekłą lub gdy stan pacjenta się pogorszył albo gdy wystąpiła zmiana objawów.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu ostatniego roku było kilkakrotnie nowelizowane. Niedawno postulowane zmiany w treści rozporządzenia były szeroko krytykowane przez ekspertów z branży medycznej oraz przez środowiska prawnicze. Teleporady w ramach POZ miały nie być udzielane dzieciom do 6. roku życia ani seniorom po 65. roku życia. Zdaniem profesjonalistów z branży medycznej oraz przedstawicieli środowisk prawniczych, był to przejaw ograniczenia praw pacjenta.

Kiedy teleporada nie będzie mogła zostać udzielona?

Zdecydowano się jednak na zmianę części pierwotnych założeń nowelizacji. Obowiązująca od 15 marca 2021 r. treść rozporządzenia przewiduje, że teleporady w ramach POZ nie będą mogły być udzielane w określonych sytuacjach. Świadczenia realizowane w bezpośrednim kontakcie lekarza z pacjentem będą wymagane, gdy:

  • pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady – z wyjątkiem sytuacji, gdy świadczenie polega na wystawianiu recept przez lekarzy, pielęgniarki lub położne, które są niezbędne do kontynuacji leczenia lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, gdy jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej,
  • świadczenie to będzie związane z wydaniem zaświadczenia,
  • jest to pierwsza wizyta realizowana przez lekarza, pielęgniarkę̨ lub położną̨ POZ, wskazanych w stosownej deklaracji wyboru,
  • świadczenie jest udzielane w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  • porada jest udzielana w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  • jest udzielane dzieciom do 6. roku życia – poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez przeprowadzenia badania fizykalnego.

Podstawą wprowadzenia powyższych zmian jest więc to, aby to pacjent mógł decydować, czy chce skorzystać z porady medycznej w formie zdalnej. Rozwiązanie to ma także na celu ograniczenie sytuacji, w której dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia dzieci ze względu na późne rozpoznanie stanu chorobowego i zapewnienie właściwego leczenia. Cel ten ma zostać osiągnięty przez przymuszenie pacjentów do skorzystania z opieki w placówce medycznej w opisanych przypadkach. Postulowano również, że teleporada była ostatnimi czasy dominującą formą kontaktu lekarza z pacjentem, jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w przeprowadzonych przez NFZ badaniach.

Nowe przepisy wciąż krytykowane.

Zarówno środowiska medyczne jak i prawnicze odradzały ograniczenie dostępu do teleporady, zwłaszcza w przypadku dzieci do 6. roku życia. Eksperci sugerowali, że teleporada doskonale sprawdzi się przy wstępnej ocenie stanu zdrowia, a także w zakresie udzielenia porad żywieniowych i pielęgnacyjnych. 

W dyskursie publicznym podnoszony jest również argument, że nowelizacja rozporządzenia spowoduje sytuacje, którym miała zapobiec. Brak dostępu do teleporady może skutkować opóźnieniem diagnostyki i leczenia. Podnoszone są również argumenty, że decyzję o formie świadczenia medycznego powinien podjąć lekarz, chociażby ze względu na to, że to na nim spoczywa odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta oraz za ewentualny błąd medyczny.

Autorka: Klaudia Sałdan

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły