środa, 26 stycznia, 2022

Transgraniczne fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstw

Przeczytaj koniecznie

Powszechnie wiadomo, że głównym celem przedsiębiorców, każdej korporacji jest generowanie zysków i zwiększanie bogactwa akcjonariuszy. Rozwój przedsiębiorstwa można osiągnąć zarówno przez wzrost organiczny (wewnętrznie), jak i poprzez fuzje i przejęcia (zewnętrznie). Rynki krajowe dla niektórych podmiotów są już niewystarczające i szukają oni możliwości na rozwój za granicą, dlatego coraz większe znaczenie w rozwoju przedsiębiorstw mają transgraniczne fuzje i przejęcia (M&A), na co wskazuje ich nagły wzrost w ciągu ostatnich dekad. Wspomniane połączenia spółek kapitałowych następują falami. Głównym celem prezentowanego artykułu jest analiza aktywności krajów Unii Europejskiej na rynku fuzji i przejęć, opisanie głównych przyczyn transgranicznych fuzji i przejęć, a także zaprezentowanie wybranych statystyk ukazujących ilość wspomnianych fuzji i przejęć.

Definicja

Transgraniczne fuzje i przejęcia to termin reprezentatywny dla wszelkich transakcji majątkowych pomiędzy dwoma firmami z siedzibą w dwóch różnych krajach. Dlatego też transgraniczne fuzje i przejęcia można zdefiniować jako fuzje i przejęcia, w których uczestniczą przedsiębiorstwo nabywające i docelowe, których siedziby znajdują się w różnych krajach pochodzenia. W drugiej połowie lat 90-tych w gospodarkach Unii Europejskiej nastąpił znaczny wzrost transgranicznych fuzji i przejęć.

Przyczyny

Ogólnie rzecz biorąc, w literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy główne motywy transgranicznych fuzji i przejęć: motyw synergii, motyw agencji (rynkowy) oraz motyw dywersyfikacji. Motyw synergii sugeruje, że fuzje i przejęcia mają miejsce ze względu na zyski ekonomiczne dwóch łączących się firm, a wartość firmy powstałej po fuzji jest większa niż suma wartości poszczególnych firm przed połączeniem. Powszechnie efekt synergii dzieli się na dwie kategorie: synergię operacyjną i synergię finansową. Synergie w transgranicznych fuzjach i przejęciach mogą przynieść wzrost wydajności. Mogą być statyczne lub dynamiczne.

Synergie statyczne obejmują łączenie zasobów przedsiębiorstw, sieci marketingowych i dystrybucyjnych, współpracę w zakresie zakupów, korzyści skali w produkcji, badaniach i rozwoju lub innych działaniach mających na celu zwiększenie dochodów. Synergie statyczne są szczególnie ważne w branżach o zwiększonej presji konkurencyjnej, nadwyżce mocy produkcyjnych i spadających cenach, takich jak przemysł motoryzacyjny. Synergie dynamiczne wykorzystują komplementarne zasoby i umiejętności w celu poprawy zdolności innowacyjnych przedsiębiorstwa, co ma długoterminowy pozytywny wpływ na jego sprzedaż, udział w rynku i zyski. Są one kluczowe w branżach, które są napędzane przez innowacje i doświadczają szybkich zmian technologicznych, takich jak sektor informatyczny i farmaceutyczny. 

Motyw agencji natomiast zakłada, że transgraniczne fuzje i przejęcia mają miejsce, ponieważ zwiększają wartość nabywcy dla jego udziałowców. Według UNCTAD (2018), transgraniczne fuzje i przejęcia zapewniają również najłatwiejszy i najszybszy dostęp do nowych rynków oraz poszerzają rynek firmy przejmującej.

Dywersyfikacja jest kolejnym powodem, dla którego transgraniczne fuzje i przejęcia stanowią strategię ekspansji biznesowej. Sugeruje się, że poprzez przejęcia międzynarodowe firmy mogą zmniejszyć swoje koszty i ryzyko oraz zwiększyć swoją wartość, wchodząc na nowe rynki zagraniczne.

Liczba transgranicznych fuzji i przejęć

Jak widać z ostatnich dwóch fal, fuzje i przejęcia były obserwowane nie tylko w Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej, ale również na rynkach przejściowych i wschodzących. Zauważmy, że przez ostatnie dziesięć lat grupa zwana BRICS (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny i od 2011 Republiki Południowej Afryki) jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów, głównie ze względu na wyjątkowy wzrost gospodarczy, dużą liczbę klientów i ich doskonałą siłę nabywczą. Wymienione rynki mają jednak również wiele słabych stron, takich jak odmienna kultura i zachowania konsumentów oraz bardzo wysoka wrażliwość cenowa.

Kraje Unii Europejskiej należą do ważnych uczestników tej globalnej fali transgranicznych fuzji i przejęć. W 2007 r., przed kryzysem finansowym, łączna wartość transgranicznej sprzedaży fuzji i przejęć w gospodarkach Unii Europejskiej osiągnęła 529 mld USD, co stanowiło 51% wartości światowej. W 2017 r. było to jednak tylko 139 mld USD, co stanowiło 20 proc. całego światowego wolumenu. W gospodarkach Unii Europejskiej największe znaczenie miały Francja i Zjednoczone Królestwo. Pod względem wartości transgranicznej sprzedaży fuzji i przejęć, w latach 2007 i 2017 na Francję przypadało odpowiednio 5 proc. całkowitego wolumenu na świecie i 29 proc. całkowitego wolumenu w Unii Europejskiej. Chociaż 15 członków przemysłowych (którzy przystąpili do UE przed 2004 r.) było dominującymi. Obecnie wydaje się, że liczba fuzji i przejęć w Unii Europejskiej spadnie ze względu na Brexit. Natomiast, nowsze państwa członkowskie odnotowały powolny wzrost transgranicznych fuzji i przejęć, który osiągnął swój szczyt w 2012 roku.

Autorka: Wiktoria Sadowski

Źródła:

Hoang Long Pham – Petr Marek “A Review of the European Union Countries on Cross-border Mergers and Acquisitions Market”

Nicolas Coeurdacier, Roberto A. De Santis, Antonin Aviat, Gianmarco Ottaviano and Morten Ravn “Cross-Border Mergers and Acquisitions and European Integration”

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły