piątek, 22 października, 2021

Umowa barterowa – czym jest i jak ją rozliczyć?

Przeczytaj koniecznie

Definicja umowy barterowej – aspekt prawny

Umowa barterowa, zwana również umową barteru czy barterem to rodzaj umowy nienazwanej, która charakteryzują:

  • bezgotówkowość, 
  • wzajemność,
  • konsensualność. 

Zapłata za towar czy usługę następuje w formie wymiany towaru czy usługi, zatem obydwie strony są jednocześnie sprzedającym i kupującym. Co do zasady, wartość wymienianych towarów czy usług, powinna mieć równą wartość (zasada ekwiwalentności świadczeń). Dzięki ekwiwalentności, umowa ta jest zazwyczaj oparta na prostych i jasnych zasadach. W praktyce barter obejmuje różnego rodzaju wymiany, na poziomie towar – usługa, towary – towar czy usługa na usługi. Prawo przewiduje możliwość wymiany kilku towarów czy usług, w ramach jednej umowy barterowej. Regulują to przepisy dotyczące zamiany określonej w art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego. Przepisy podatkowe nie określają ograniczeń dotyczących dopuszczalnych sposobów zapłaty. Zatem poza świadczeniem pieniężnym, dopuszczalne jest również świadczenie rzeczowe. Mimo że barter charakteryzuje wzajemność świadczeń, nie będzie niezgodna z prawem umowa, w której w ramach wymiany dóbr, świadczenia stron będą nierównej wartości. W tym przypadku strony mogą postanowić, że kontrahent otrzymujący dobro przewyższające wartością przekazywane, dopłaci różnicę.

Forma i treść barteru

Dzięki swobodzie zawierania umów, strony mogą w sposób dowolny ustalić wszelkie zasady, zgodnie z przyjętymi normami prawa. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby nie sporządzać umowy na piśmie, jednak w większości przypadków – z uwagi na cele dowodowe i względy bezpieczeństwa stron, to ta forma jest przybierana w praktyce najczęściej. Elementy, które powinny się znaleźć w umowie to miejsce, data, określenie strony wraz z ich danymi oraz przedmiot barteru – ilość i wartość świadczonych usług lub przekazywanych towarów, ich specyfikację i uwagi co do całej transakcji. Warto wspomnieć termin oraz sposób wykonania. Pozostałe postanowienia zależą już od woli stron.

Rozliczenie umowy barterowej

Pomimo faktu, że barter charakteryzuje bezgotówkowość, zobowiązanie musi zostać ujęte w księdze przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa. Przychodem będzie zatem wartość wykonanego świadczenia w naturze, określona w umowie jako cena. Podatkiem należnym będzie zarówno podatek dochodowy (od przychodów), jak i podatek VAT. Ten pierwszy będzie odprowadzony od wartości przedmiotu umowy. Drugi z kolei będzie dotyczył przedsiębiorców, będących podatnikami VAT oraz firm, które nimi nie są – VAT odnosi się zarówno do świadczeń pieniężnych, jak i rzeczowych. Jego wysokość zależeć będzie od rodzaju czynności zawartej w umowie (przedmiotu umowy barterowej) – zastosowanie znajdą tu przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. 

Umowa barterowa znajduje szerokie zastosowanie m.in. w ramach umów zawieranych przez firmy z influencerami – firma przekazuje produkt influencerowi, który w zamian za jego otrzymanie, obliguje się do wykonania określonych w umowie czynności, np. przedstawienia recenzji produktu na swoim kontach społecznościowych czy udostępnienie wizerunku marki, w ramach poinformowania swoich obserwatorów o testowanej nowości. 

Autorka: Weronika Panek

Źródła:

  1. https://www.pep.pl/porady/czym-jest-umowa-barterowa-i-w-jaki-sposob-ja-rozliczyc-195.html
  2. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-barterowa-a-podatek-dochodowy-i-vat
- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły