piątek, 22 października, 2021

WPŁYW POLSKIEGO ŁADU NA LEASING

Przeczytaj koniecznie

Planowo przychód ze sprzedaży samochodu po wycofaniu z działalności gospodarczej nie
będzie podlegał opodatkowaniu dopiero po 6 latach od dnia nabycia pojazdu. W stanie
prawnym, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., znacząco ma zostać wydłużony
okres, przez który przedsiębiorca nie będzie mógł sprzedać bez podatku nabytego w ten
sposób samochodu. Następstwem będzie nieopłacalność prywatnego wykupu
poleasingowego. Samochody poleasingowe, które stanowią istotną część dostępnych na
rynku pojazdów, zapewne zdrożeją, a w dłuższej perspektywie – będą rzadziej oferowane.
To z kolei może wpłynąć na wzrost cen wszystkich samochodów używanych. Samochody
elektryczne najprawdopodobniej będą miały jednego właściciela – ze względu na trwałość
baterii w tego typu pojazdach (wynoszącą około 10 lat), nabycie takiego samochodu po
tym okresie użytkowania będzie nieopłacalne ze względu na konieczność wymiany ogniw,
która wielokrotnie przekroczy wartość samochodu. Dodatkowym mankamentem
niejasności w przepisach przejściowych – nie wiadomo, czy będą one miały zastosowanie
również w przypadku umów leasingu zawartych przed planowanym wejściem w życie
nowelizacji. Z przepisów przejściowych wynika, że tak może być, ale rodzi to zastrzeżenia
z punktu widzenia zasady zaufania obywatela do stanowionego prawa.

Tradycyjny leasing może być dla wielu podmiotów mniej atrakcyjny, ze względu na
nieopłacalność prywatnego wykupu poleasingowego. W skutek zmian wzrosnąć może
natomiast popularność produktów takich jak najem długoterminowy czy tzw. leasing z
wysokim wykupem, gdyż ich założeniem jest brak wykupu samochodu przez użytkownika
po upływie okresu, na który została zawarta umowa leasingu.

Autor: Mateusz Masłowski

Źródła:
https://www.prawo.pl/podatki/sprzedaz-samochodow-poleasingowych-a-podatekdochodowy-w,510257.html;
https://pik-ksiegowosc.pl/wynajem-dlugoterminowy-czy-leasing-samochodu/

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły