środa, 26 stycznia, 2022

Wyrazy sprzeciwu organizacji międzynarodowych wobec przemocy domowej

Przeczytaj koniecznie

Przemoc domowa jest tematem, który wzbudza wiele emocji i jest przedmiotem dyskusji  wielu ludzi, ostatnio również – a może nawet przede wszystkim – w social mediach. Mimo, iż jest ona przedmiotem m.in. Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, tudzież polskiej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc domowa  jest zjawiskiem, które niestety powszechnieje.

Co więcej, nadal jest tematem niezwykle drażliwym w społeczeństwie. Mianowicie, ludzie mają świadomość zbyt powszechnej skali tego zjawiska, mają wyrobioną opinię na jego temat, natomiast nadal stanowi on temat tabu. Dzięki rozwojowi technologicznemu, w tym social mediów, cisza jest przerywana i, tak jak zostało wspomniane wyżej, ludzie zaczynają w pewien sposób przełamywać swoją strefę komfortu i dzielić się  swoimi spostrzeżeniami w tym przedmiocie. Niestety, statystyki nadal są zatrważające i stanowią niezbity dowód na to, że przemoc domowa ma miejsce znacznie częściej, niż moglibyśmy pomyśleć. 

Sytuacja pandemiczna, a dokładniej, coraz to nowe, wymuszane na obywatelach wielu państw restrykcje, m.in. ograniczanie wychodzenia z domu, wprowadzanie dystansu społecznego, przenoszenia pracy z biura do domu bynajmniej nie przyczyniają się do poprawy sytuacji osób doświadczających przemocy domowej. Z przykrością należy stwierdzić, że przemoc tym bardziej staje się nasilona w momencie, gdy ofiary są zmuszone do przebywania ze swoimi oprawcami. Nie ma przecież potrzeby wychodzenia do pracy, skoro jest ona w trybie zdalnym. Zakupy też robi się coraz rzadziej, a na kawę ze znajomymi również nie ma szans. Biorąc to pod uwagę, nasuwa się tylko jedna konkluzja – mianowicie, osoby doświadczające przemocy domowej w dobie pandemii są po prostu skazane na swoich oprawców, o ile oczywiście nie zdecydują się podjąć żadnego działania. 

 W związku z powyższym, mając pełną świadomość tego, jak dramatyczne sceny mogą się potencjalnie odbywać za jeszcze bardziej zamkniętymi drzwiami w związku pandemiczną rzeczywistością, Marija Pejčinović Burić – Sekretarz Generalna Rady Europy podnosiła, że będzie dążyć do jeszcze lepszej ochrony ofiar. Stwierdziła, że „skuteczne zapobieganie przemocy wobec kobiet musi być elementarną częścią lockdownu”. Niestety, jeszcze przed pandemią kobiety nie zawsze były zdecydowane na przyjęcie pomocy. Było to spowodowane głównie strachem przed oprawcą, a przede wszystkim jego zemstą. Dla wielu kobiet fakt bycia ofiarą przemocy domowej to po prostu kompromitacja i wstyd przed społeczeństwem. Niestety, jak się okazało, pierwsza fala koronawirusa udowodniła, że wszelkie związane z nim ograniczenia stanowią ogromne wyzwanie dla ofert pomocy kobietom.

Działająca w Polsce „Niebieska Linia” odnotowała dramatyczny wzrost zgłoszeń od osób szukających pomocy, nawet gdy restrykcje były łagodniejsze, niż wiosną 2020 roku. Abstrahując jednak od Polski, różne kraje starały się wprowadzać coraz to nowe kreatywne rozwiązania. Mianowicie, apteki oferowały wiosną materiały informacyjne dla ofiar przemocy domowej. Gdzie indziej umożliwiano bezpłatny dojazd środkami miejskiej komunikacji do punktów pomocy czy schronisk dla kobiet. We Włoszech wprowadzono specjalną kampanię, nazwaną #noicisiamo, aby podnosić świadomość kobiet w przedmiocie dostępnych możliwości, z których ofiary mogłyby skorzystać. 

Niestety, mimo to, ostatnie badania utwierdzają w przekonaniu, że sytuacja nieustannie się pogarsza. UN Women –  jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet, dowiodło, że w związku z lockdownem i dystansem społecznym,  także w Internecie wzrosła wiosną przemoc wobec kobiet i dziewczynek. Chodzi między innymi o groźby użycia przemocy, czy też pokazywanie na wideokonferencjach materiałów o charakterze seksualnym tudzież pornograficznym.

Biorąc pod uwagę powyższe, mimo, iż tekst bynajmniej nie nastraja optymizmem, konieczne jest podniesienie społecznej świadomości, jak przemoc domowa staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem. Niezbędne także jest niesienie pomocy kobietom, mianowicie, do działania, reagowania, zgłaszania incydentów przemocy domowej do odpowiednich organów. Należy pamiętać, że przemoc domowa to nie jest absolutnie żaden wstyd, a przestępstwo, za które sprawca ponosi odpowiedzialność karną. 

Autorka: Natalia Szwagrzyk

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły