środa, 26 stycznia, 2022

Zarabianie w mediach społecznościowych – rodzaje umów i sposoby rozliczania się z przychodów

Przeczytaj koniecznie

Sytuacja pandemiczna spowodowała znaczny wzrost czasu spędzanego w internecie, w tym w mediach społecznościowych. Skutkiem tego, wiele firm stawia na influencer marketing, zamiast reklamy w mediach tradycyjnych. Mając sprecyzowaną grupę docelową, łatwo bowiem znaleźć odpowiednią osobę, której grono odbiorców będzie potencjalnie zainteresowane dostarczeniem informacji o danym produkcie – recenzji, która udzielona przez rzetelną w ich oczach osobę, staje się „triggerem”, wpływającym nie tylko na wzrost rozpoznawalności marki, ale nierzadko czynnikiem rzutującym na podjęcie ostatecznej decyzji o zakupie. 

Umowa z influencerem a podatki 

Wzrost popularności tego typu świadczeń stawia przedsiębiorców przed koniecznością usankcjonowania ustaleń w formie umowy, które wpływają na sposób rozliczenia się z przychodów. Można rozważyć wiele scenariuszy, jednak najpopularniejsze z nich to:

 • sprzedaż za symboliczną cenę,
 • umowa barterowa,
 • umowa zlecenie.

Do kwestii podatków przy powyższych umowach, nie można się odnieść jednoznacznie.  Wysokość i rodzaj podatku uzależniony jest bowiem od treści czynności prawnej. Najbardziej korzystną formą jest opcja pierwsza, w ramach której po stronie firmy dokonującej sprzedaży, powstanie przychód na okoliczność sprzedaży, który będzie opodatkowany podatkiem VAT. Influencer otrzyma wynagrodzenie, które ma obowiązek rozliczyć w zależności od formy i sposobu wykonywania przez niego działalności. 

Najcześciej wybieraną opcją przez firmy jest umowa barterowa, w ramach której po nieodpłatnym przekazaniu towaru influencerowi, jest on zobligowany – na podstawie zapisów umownych – do świadczenia wzajemnego, określonego w ramach przedmiotu umowy. 

Kolejną stosowaną formą współpracy jest umowa zlecenie. W tym przypadku obowiązkowe będzie odprowadzenie przez reklamodawcę 17% zaliczki na poczet podatku dochodowego. Jeśli jednak w ramach współpracy ma miejsce wykupienie powierzchni reklamowej – najem, do obowiązku influencera (na podstawie art. 10 ust 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), należeć będzie odprowadzenie podatku, najczęściej w formie ryczałtu 8.5%, z tytułu uzyskanego przychodu z najmu. 

Charakter i cel zawierania umowy z influencerem.

Umowa barterowa oraz zlecenie, zawierana z influencerem ma charakter wzajemności i konsensualności. Oznacza to, że między świadczeniami stron zachodzi stosunek ekwiwalentności, a strony nie dokonują rozliczeń – zapłatą jest świadczenie rzeczowe. Zawarcie umowy stanowi obustronne zabezpieczenie – w razie nieporozumień, każda ze stron ma możliwość sięgnięcia do zapisów umowy, dlatego tak ważne jest szczegółowe sprecyzowanie obustronnych oczekiwań i wymagań.

Co powinna zawierać umowa z influencerem?

 • Strony umowy – wyszczególnienie danych reklamodawcy oraz influencera.
 • Przedmiot umowy – zakres czynności do wykonania przez influencera, w tym liczbę postów, które mają zostać opublikowane, kanały publikacji, czas na ich wykonanie i datę publikacji. W tym miejscu warto również wyszczególnić, czy posty podlegają akceptacji przed publikacją.
 • Wynagrodzenie – kwota, którą otrzyma influencer. Dopuszczalne jest ustalenie go na podstawie liczby odbiorów, minimalnego zaangażowania czy innych miarodajnych wskaźników, które przyniosą przedsiębiorcy obraz na rezultat współpracy. Możliwe jest także wypłacenie zaliczki czy określenie stałej kwoty. 
 • Zabezpieczenie umowne – w tym miejscu warto wskazać, że np. reklama naszego produktu ma być jedyną podczas publikacji danego materiału (np. oznaczenie w poście wyłącznie naszej marki).
 • Kwestia praw autorskich – przekazanie praw autorskich lub udzielenie licencji oraz pola eksploatacji – obszarów, w których zleceniodawca może dysponować dziełem twórcy. 
 • Klauzula poufności – wprowadzana celem nieujawniania wyników, sposobu, warunków oraz zasady rozliczeń działań reklamowych osobom nieuprawnionym. Zakres ten może zostać rozszerzony na tzw. know-how firmy oraz przyjęte strategie marketingowe. 
 • Klauzula o zakazie konkurencji – dotyczy zazwyczaj długoterminowych współprac i służy spowodowaniu wzrostu autentyczności marki. Przykładowo, w razie reklamy konkretnego cateringu dietetycznego, wskazuje się zakaz działań reklamowych w stosunku produktów marek z tej samej kategorii czy wyliczonych w ramach katalogu zamkniętego.

Prawa autorskie 

Umowa o przeniesienie praw autorskich z pominięciem wskazanych w ustawie form – pisemnej lub elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elekronicznym jest zawsze nieważna. 

Umowa licencyjna wyłączna z pominięciem formy pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest zawsze nieważna. 

Co to w praktyce oznacza? 

W razie braku zapisów umownych w kwestiach dotyczących licencji niewyłącznej lub przeniesienia praw autorskich, zleceniobiorca nie dysponuje prawem/licencją do materiałów opublikowanych przez influencera – przy jednoczesnej możliwości przekazania ich innych firmom. 

Podsumowanie 

Influencer marketing zyskuje na popularności, jednak – w zakresie charakterystyki oraz formy współpracy – pozostaje wiele niewiadomych, które wymagają doprecyzowania. Z tego względu warto zadbać o konkretną, szczegółową umowę, która pozwoli na zabezpieczenie interesów obydwu stron, przy jednoczesnym zadowoleniu z rezultatów współpracy. 

Autorka: Weronika Panek

Źródła:

 1. https://prawointernetu.eu/umowa-z-influencerem-co-musisz-o-niej-wiedziec/
 2. https://grantthornton.pl/publikacja/wspolpraca-z-influencerami-i-blogerami-moda-czy-koniecznosc-obowiazki-platnika/
 3. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
 4. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły