środa, 26 stycznia, 2022

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym – rosną uprawnienia abonentów

Przeczytaj koniecznie

Rosną uprawnienia abonentów – koniec automatycznego przedłużania umów z operatorami telekomunikacyjnymi. Dnia 21 grudnia 2020 r. weszła w życie korzystna dla abonentów sieci telekomunikacyjnych nowelizacja ustawy – Prawo telekomunikacyjne, związana z wdrożeniem unijnej dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej i wzrostem popytu na usługi telekomunikacyjne. Co nowego przewiduje ustawa?

Nowelizacja ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) stanowi pierwszy etap implementacji do krajowego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. 

Dyrektywa zakłada m.in. wzmocnienie przepisów dotyczących konsumentów w celu ułatwienia konsumentom zmiany dostawców usług telekomunikacyjnych, dostosowanie praw konsumentów w UE do aktualnej sytuacji na rynku telekomunikacyjnym i technologicznym, określenie nowych zakresów częstotliwości dla łączności 5G, możliwość oferowania wszystkim konsumentom przystępnego cenowo i adekwatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz ustanowienie publicznego systemu ostrzegania przez Pastwa Członkowskie UE o zagrożeniach klęską żywiołową lub innym stanem wyjątkowym na obszarze ich zamieszkania.

Jak przyznaje KPRM, zmiany wynikają również z rosnącego popytu na usługi telekomunikacyjne. Nowelizowane przepisy mają walor prokonsumencki i dotyczą zarówno abonamentowych usług telefonicznych jak i dostępu do Internetu.

Jedną z najważniejszych zmian wydaje się być możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą elektroniczną. Operator obowiązany jest umożliwić taką formę, gdy umożliwia zawieranie umowy w formie dokumentowej – co obecnie oferuje większość największych sieci telekomunikacyjnych w Polsce. Do złożenia takiego oświadczenia przez abonenta wystarczające jest podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu, na który operator skontaktuje się z abonentem, w celu potwierdzenia otrzymania oświadczenia. Operator ma na to zaledwie jeden dzień roboczy, a następnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia ma on obowiązek zawiadomić abonenta o jego przyjęciu oraz o terminie rozwiązania umowy.

Ponadto, dotychczas operator nie miał obowiązku informowania o automatycznym przedłużeniu umowy. Nowe przepisy wprowadzają taki obowiązek – od 21 grudnia przed automatycznym przedłużeniem umowy o świadczenie usług operator ma obowiązek poinformować abonenta o: 

  • automatycznym przedłużeniu umowy, 
  • sposobach jej rozwiązania, a także 
  • najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

Informacja musi zostać udzielona w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, na trwałym nośniku oraz w sposób jasny i zrozumiały dla abonenta. Jeśli tylko abonent wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych – operator obowiązany jest również do corocznego informowania abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

Dzięki wprowadzonym zmianom możliwe będzie częściowe zrealizowanie założeń dyrektywy. Poprzez umożliwienie zdalnego wypowiedzenia umowy możliwe będzie dostosowanie praw konsumentów do warunków rynkowych, a dzięki wprowadzeniu obowiązku informowania o przedłużeniu umowy – wyeliminowanie sytuacji nieświadomego przedłużania umów.

Autorka: Klaudia Sałdan

- Advertisement -

Więcej artykułów

Zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze artykuły